Ungdomar ledde livlig valpanel i Lovisa

PANELEN. I panelen fotograferad från sidan sitter Heikki Vestman närmast, sedan Jussi Saramo, Frida Sigfrids, Sonja Huttunen, Ville Turkka, Kevin Servin, Tuomas Kauppinen och Daniel Hannus längst ut till höger. Bild: Peik Henrichson

Sänkt rösträttsålder, klimatpolitiken, eutanasi och kärnkraften hörde till de frågor som väckte mest debatt i Lovisa ungdomsfullmäktiges valpanel. Skoleleverna ledde skickligt diskussionen fastän panelen bestod av vuxna riksdagskandidater.

Ungdomsfullmäktiges representanter finns numera i olika beslutsfattande organ i alla kommuner, och är ett lagstadgat sätt att öka ungdomarnas påverkningsmöjligheter. I exempelvis Lovisa sitter Rasmus...