Unga talanger greppar stråken – Borgå blir arena för nationell cellotävling

Begåvade cellisten Saima Malmivaara bjöd på ett välklingande smakprov i samband med onsdagens cellotävlingspresskonferens i Konstfabriken. Bild: Petra Lind

Borgå är på god väg att bli Finlands mesta stad inom cellomusiken. En proffsdriven celloakademi trimmar unga musikertalanger och i höst ordnas en nationell cellotävling i Konstfabriken.

Borgå cellotävling – kort och gott – heter höstens nationella jättesatsning inom cellomusiken. Tävlingen samlar skickliga unga cellister som ges en chans att visa sitt kunnande inför en professionell jury.

– Det är en glädje för oss att få ordna en högklassig tävling, eller borde man säga evenemang eller granskning, som det här. Oberoende av vad man kallar det så är Borgå cellotävling ett viktigt forum där unga, målinriktade cellister kan komma samman, säger Felix von Willebrand, rektor på Borgånejdens musikinstitut.

Tuomas Lehto (t.v.), Tuomas Ylinen och Saima Malmivaara har kärleken till cellon gemensam. De två först nämnda håller i trådarna för celloakademin i Borgå. Bild: Petra Lind

Tävlingen ordnas i Konstfabrikens olika salar den 21–24 oktober och där går cellister indelade i tre ålderskategorier upp mot varandra, de yngsta musikerna är 10 år gamla och de äldsta 19.

Som en viktig kugge i helheten är också de musicerande barnens och ungdomarnas lärare. Inbakat i tävlingens syfte är också ett långsiktigt mål; att utveckla cellospelandets nivå i hela landet.

– Cellotävlingen ger cellister och pedagoger en möjlighet att höra hur de skickligaste från olika åldersgrupper spelar, säger von Willebrand.

Anrikt instrument

Cellospelandet i Finland har en lång och rik tradition att stödja sig på, men till skillnad från exempelvis pianister och violinister så har unga cellister saknat ett tävlingsforum där de kunnat visa upp sitt kunnande.

Ett förstlingsförsök gjordes med Sellosymposium som ordnades i Salo för två år sedan, och nu är det Borgå som plockar upp stråken. Det glädjer bland annat Tuomas Lehto, solocellist i Radions symfoniorkester och verksam inom ramen för musikinstitutets lokala satsning, Celloakademin.

– Det känns fint att kunna ge cellon mera synlighet i form av en nationell tävling, säger han och fortsätter:

– Det här är någonting som jag och Tuomas funderat mycket på, att vi vill göra mera för cellomusiken än att sporadiskt undervisa elever, säger Lehto med hänvisning till kollegan Tuomas Ylinen, solocellist i Helsingfors stadsorkester.

Det känns fint att kunna ge cellon mera synlighet i form av en nationell tävling.

Lokal celloakademi

Det ledde till att musikinstitutet startade upp en pendang till den redan fungerande violinakademin, en celloakademi för unga talanger. Satsningen på cellospel inleddes för drygt ett år sedan, och under fjolåret hann Tuomas Lehto och Tuomas Ylinen med sammanlagt åtta sessioner tillsammans med sina akademielever.

– Det gick vägen, coronapandemin till trots, och samtidigt gick en långvarig dröm i uppfyllelse. Vi har fungerat som ett slags bonuslärare för celloeleverna, erbjudit extra undervisning och stöd, säger Lehto.

Saima Malmivaara deltog i cellotävlingen i Salo för två år sedan och vann. Bild: Petra Lind

Celloakademin fick nyligen ett synnerligen välkommet stöd av Suomen kulttuurisäätiö – ett bidrag på 200 000 euro gör det möjligt att satsa på gästande pedagoger av toppklass, för en längre period. Kunskaper i cellospel traderas i mångt och mycket enligt traditionell mästare-gesäll-modell, och för dagens toppcellister är celloakademins inramning ett sätt att – så att säga – ge stråken vidare.

Scen för begåvningarna

En livskraftig, lokal celloakademi matar i sin tur Borgå cellotävling med unga begåvningar, och förhoppningen är att tävlingen ska bli en återkommande höjdpunkt både ur lokalt och nationellt perspektiv.

Den allra första cellotävlingen i höst har den högt skattade tonsättaren Aulis Sallinen som officiell beskyddare. Sallinen och kompositören Sebastian Fagerlund kommer dessutom att komponera varsitt stycke för solocello som uruppförs vid tävlingstillfället i oktober.

Ordnas i Konstfabriken i Borgå den 21–24 oktober 2021.

Finska medborgare och personer som studerar permanent i Finland kan delta.

Tävlingen har tre klasser, 10–12-åringar, 13–15-åringar och 16–19-åringar.

Anmälningstiden är 1–30 april 2021. Anvisningar och anmälningsblankett finns på cellotävlingens webbsidor www.sellokilpailu.fi.

Bägge tonsättare kommer att vara på plats i Borgå och får sällskap av en likaledes meriterade tävlingsjury. Där ingår bland annat Marko Ylönen, Senja Rummukainen och Jan-Erik Gustafsson, välbekant för östnylänningarna efter att ha varit konstnärlig ledare för Sibeliusdagarna i Lovisa i två decennier.

– För oss är det viktigt att tävlingen blir en bra erfarenhet för de unga musikerna. Att komma först i tävlingen är egentligen inte det viktiga, att sätta upp en målsättning, att utmana sig själv och att få njuta av själva upplevelsen är viktigt, säger Tuomas Ylinen.

Pengar och fripass

Vinnarna i de tre tävlingskategorierna belönas med prispengar men minst lika vikiga är fripassen till ett stort antal festival- och konsertplatser – till scenen det vill säga.

– Det är vikigt att få in foten och göra bekantskap med andra musiker, säger Tuomas Lehto.

Som kuriosa kan man ytterligare nämna ett av prisen som delas ut: en unik stråke tillverkad av stråkkonstnären Risto Vainio, 91.

– Borgå cellotävling är ett utmärkt tillfälle för unga, begåvade cellister att visa upp sig. Det är så fint att tävlingen ordnas i år när Borgå fyller 675, säger Merja Kukkonen som näst vecka gör sina sista dagar som kultur- och fritidsdirektör. Bild: Petra Lind

Minst lika viktigt som tävlingsmomentet i sig är uppslutningen av unga talanger. Anmälningen till tävlingen är öppen april och cellisterna har alltså en månad på sig att skicka in sina ansökningar och videosampel (se faktaruta med närmare anvisningar). Utifrån ansökningarna får cirka tjugo musiker per ålderskategori, runt sextio cellister inalles, en plats i tävlingens startfält.

Borgå cellotävling är ett led i firandet av Borgås 675-årsjubileum. Konserterna är öppna för allmänheten, och strävan är att musiken ska nå ut till en så bred publik som möjligt.

Cellotävlingen arrangeras av Borgå stad, Borgånejdens musikinstitut och Jousiakatemia.