Unga som mår bra mobbar mindre

Regeringens mål är att förstärka program som bekämpar mobbning. Bild: Kristoffer Åberg

Regeringens nya antimobbningsprogram lades ut den här veckan. Fokus ligger på förebyggande åtgärder, något man redan länge jobbat med i skolorna i östra Nyland.

Så länge det funnits skolor har det också funnits mobbning. Men utvecklingen går åt rätt håll.Förekomsten av mobbning har minskat under de senaste åren, men Micaela Romantschuk, verksamhetsledare på f...