Unga ska inte bollas från lucka till lucka

ALLA VÄLKOMNA. Handledare Jessica Lindahl, verksamhetsledare Lassi Puonti och handledarna Sara Eriksson och Jarkko Kesti säger att tröskeln för att komma till Navigatorn inte bara ska vara låg, helst ska den inte finnas alls. Bild: Kristoffer Åberg

Det fina med Navigator-verksamheten, som förutom i Sibbo fungerar på över fyrtio andra orter, är den stora mängden tjänster som samlats på ett och samma ställe. Hit kan man vända i sig i ärenden som har att göra med utbildning, arbete, social- och hälsovård samt försörjnings- och bostadsfrågor.

Jessica Lindahl är en av handledarna på Navigatorn i Sibbo som fungerar i samband med Verksamhetscentret Vägskälet vid Stora Byvägen 9 i Nickby. Hon är vad man kan kalla en erfarenhetsexpert.

– För ungefär två månader kom jag hit som kund. Efter att ha varit hemma med barnen i fem år kändes det att jag hamnat lite utanför när det gäller utbildning och arbetsliv.

Hon är glad över möjligheten att få jobba på Navigatorn på arbetsprövning och siktar på en utbildning inom ungdomsarbete. Nu ser Lindahl positivt på framtiden, men hon berättar att det inte alltid varit så lätt.

– Trycket utifrån är hårt, det anses att man borde ha uppnått vissa saker vid en viss ålder. Så man började känna sig misslyckad, det var så mycket man inte kände till.

Lindahl är långt ifrån ensam, många unga människor tycker det är svårt att hitta rätt bland de olika tjänster som samhället erbjuder. Och i och med de stora förändringarna som är på gång, som till exempel reformerna av landskapen och social- och hälsovården, finns det en risk för att det inte blir enklare i framtiden heller. Det är här som Navigatorn kommer in i bilden.

– Här finns allt under samma tak, allt från tjänster kring utbildning, arbete och hälsa till boende och ekonomi. Unga ska inte känna att de bollas från lucka till lucka. Vi kan utreda vad den unga behöver, man behöver inte nödvändigtvis veta det själv, säger Henna Hyytiä, servicechef på Navigatorn i Mellersta Nyland dit Sibbo också hör.

Kafé och företagskontakt

Den nationella Navigator-verksamheten startades 2015 och finns i nuläget på över fyrtio orter. Verksamheten var varit framgångsrik och nyligen beviljades projektet fortsatt statlig finansiering på sammanlagt 20 miljoner euro för fyra år med start 2018. I allmänhet är Navigatorn avsedd för unga under trettio men eftersom Navigatorn i Sibbo fungerar under Vägskälet kan alla människor i arbetsför ålder komma hit.

– Nationellt är de som besöker Navigatorn i medeltal 22,6 år. Vi har också lyckats nå de unga männen som i allmänhet är en grupp som ofta inte söker sig till de stödformer som finns. Tanken är att Navigatorn ska vara obyråkratisk, lättillgänglig och icke-stigmatiserande, säger Hyytiä och tillägger att tjänsterna i Sibbo fungerar både på finska och svenska.

Vägskälets verksamhetsledare Lassi Puonti säger att stämningen på Navigatorn är välkomnande och han uppmanar folk att ta kontakt i både större och mindre frågor.

– Nyligen hade vi en sextonårig pojke som ska bli hästskötare och han ville få veta mera om reglerna kring läroavtal och lönestöd. Det kunde vi lätt reda ut och jag sade att han skulle komma tillbaka om han behöver hjälp med något annat. När kunder man tidigare hjälpt på traven kommer tillbaka och berättar att de till exempel skriver på en CV eller förbereder sig på en intervju känns det väldigt belönande.

Puonti har också en del utvecklingsplaner när det gäller Navigatorn i Sibbo.

– När huvudbiblioteket i Nickby står klart nästa höst ska vi ha ett Navigatorkafé där. Under våren ska jag också försöka utveckla kontakten med företagen, både våra kunder och företagarna i området kan gynnas av närmare samarbete.

Navigatorn i Sibbo vid Stora Byvägen 9 är öppen måndag till fredag klockan 9 – 16.