Unga ska få bo i Äppelbackens servicehus

Ungdomsboende. Om nämnden tycker som Anne Voutilainen och Petra Bärlund-Hämäläinen viks två av bostäderna i Äppelbacken för unga som ska bo tillsammans med de äldre. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Två unga, 18-25 år gamla, kan erbjudas hyresbostad i äldreboendet Äppelbackens servicecenter. En fullmäktigemotion om att staden borde låta unga och äldre bo tillsammans gjordes för två år sedan och ser nu ut att ge resultat – förutsatt att nämnden ger grönt ljus för projektet.

När Anneli Ilvonen, som bor på Äppelbackens servicecenter, först hör om att två ungdomar eventuellt ska bo i samma boende som hon ställer hon sig lite skeptisk till det hela. Efter att ha smält informationen en stund och fått höra vad det möjligtvis kan innebära att två unga deltar i livet på serviceboendet lyser hon upp.

– Jag tycker om musik och är bra på att lyssna, deklarerar hon.

Petra Bärlund-Hämäläinen som koordinerar frivilligarbetet i Borgå är eld och lågor över möjligheten att unga och äldre snart kan leva tillsammans och få utbyte av varandra, och Ilvonen smittas av hennes entusiasm då Bärlund-Hämäläinen räknar upp vad de unga kunde föra med sig till boendet.

– Det kan vara musik i någon form, kanske någon är bra på att leda gruppgymnastik eller på att spela något instrument. Det kan vara att baka tillsammans eller att man får lite sällskap vid kaffebordet eller på rummet.

– Hur gamla skulle de här unga vara, då, frågar Anneli Ilvonen.

Hon nickar nöjd när hon får svaret, mellan 18 och 25 år.

– Men varje dag orkar jag inte med program, säger hon bestämt.

GILLAR MUSIK. Anneli Ilvonen uppskattar musik, och hoppas att någon av de unga som förhoppningsvis flyttar in på Äppelbacken kan musicera. Bild: Jannika Lindén

Det är inte meningen heller. Planen är att två unga som vill flytta in i varsin etta i äldreboendet på visstidskontrakt bidrag med tre timmar frivilligarbete var i veckan. Vilken slags frivilligt arbete det är beror dels på vad de unga boende kan och vill bidra med, dels på vad äldre boende önskar sig.

– Det vet vi inte, vi får se vad som bjuds och vad de äldre vill ha, säger Petra Bärlund-Hämäläinen.

På försök

På flera orter har man provat på att låta unga och seniorer bo tillsammans, och nu håller man på att ta steget också i Borgå. Fullmäktigeledamoten Marianne Korpi (SDP) föreslog en modell där unga och äldre bor i samma boende i Borgå i en fullmäktigemotion 2016, men då fanns det inga möjligheter till ett sådant försök.

Nu, med nyrenoverade Äppelbacken i bruk igen, är läget ett annat.

– I höstas kastade vi fram idén på nytt och började bearbeta den, säger Bärlund-Hämäläinen.

Vi betyder förutom Bärlund-Hämäläinen själv tjänsterna för äldre inom staden och då speciellt Äppelbacken, Navigatorn och servicehandledare.

Social- och hälsovårdsnämnden tar på sitt möte den 27 februari ställning till ärendet. Meningen är att erbjuda två unga personer varsin enrummare i Blåsippan, som är en del av Äppelbackens servicecenter. De betalar samma hyra som de äldre för sin bostad, men i avtalet ingår minst tre timmar frivilligarbete i veckan.

Hyresavtalet görs för ett halvt år.

– Efter det utvärderar vi och ser över om vi vill fortsätta med det här, säger Bärlund-Hämäläinen.

Öppen ansökan

När och om nämnden säger ja börja processen med att välja ut de unga som får flytta in i äldreboendet.

– På andra orter har intresset bland de unga varit stort, så vi hoppas att det är det nu också, säger Bärlund-Hämäläinen.

Det finns inga kriterier den som söker ska uppfylla, förutom att tillbringa tid med de äldre.

– Det får förstås gärna vara personer som vågar möta människor och som vill ge av sig själv, säger Anne Voutilainen som leder Äppelbackens servicecenter.

– Vi söker vanliga unga som har något att erbjuda, säger Bärlund-Hämäläinen.

Båda betonar att de unga inte kommer att arbeta på servicecentret – det är fråga om frivilligarbete under begränsade timmar. Annars lever den unga ett helt normalt liv i sin bostad.

FÖRSÖK. Man måste våga prova på något nytt, också inom äldrevården, anser ledaren för Äppelbackens servicecenter Anne Voutilainen och Petra Bärlund-Hämäläinen som koordinerar frivilligarbetet i staden. Bild: Jannika Lindén

Goda erfarenheter

Åtminstone i Helsingfors, Uleåborg, Esbo, vanda och Rovaniemi har man provat på den här boendemodellen, och erfarenheterna har varit goda.

Anne Voutilainen ser stora möjligheter med försöket.

– Man har goda erfarenheter av att unga och seniorer bor tillsammans bland annat i Holland och under de senaste åren också i Finland både i offentliga och privata serviceboendeenheter. Att blanda unga och äldre i samma boende stöder gemenskapen och växelverkan mellan personer i olika åldrar, minskar ensamhet och ökar välbefinnandet, säger hon.

Anne Voutilainen hoppas att nämnden ger grönt ljus för försöket, även om honräknar med att det också kan få kritik.

– Man kan tänka att det är bort från våra boende om det flyttar in unga här, men jag ser det som att de unga kommer att ge de äldre mycket mera, säger hon.

För tillfället finns 76 servicebostäder och tre gruppbostäder på Äppelbacken. Två enrummare och sex tvårummare är lediga, förutom de två ettor som vikts för de unga.