Understöd för skärgården

SKÄRGÅRD.Bild: Amanda Englund

Borgå stad beviljar understöd för sammanlagt 40 000 euro att sökas för utvecklingsprojekt i skärgårdsområdet.