Undersökning visar att distansundervisningen minskade på coronafallen

Forskare hävdar att distansundervisningen i fjol våras minskade på spridningen av coronaviruset. Bild: Jeanette Östman/SPT

Enligt forskare minskade distansundervisningen på spridningen av coronaviruset bland 16–18-åringar.

Distansundervisningen minskade på coronafallen bland 16–18-åringar och deras familjemedlemmar, enligt en undersökning av Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE). Undersökningen bygger på uppgifter från i fjol våras då grundskolornas högsta klasser och andra stadiets utbildningar övergick till distansundervisning.

"Det är fråga om preliminära resultat som inte kan användas för att dra starka slutsatser. Det är ändå klart att coronafallen minskade klart i kommuner som övergick till distansundervisning jämfört med kommuner som fortsatte med närundervisning", säger forskningsgruppens ledare, professor Mika Kortelainen vid Åbo universitet i ett pressmeddelande.

Grundskolornas högsta klasser och andra stadiets utbildningar övergick till distansundervisning i två månader våren 2020. Syftet var att hindra spridningen av coronaepidemin. Förra veckan följde en ny, tre veckor lång distansundervisningsperiod.

Forskarna har analyserat distansundervisningens effekter på coronaspridningen med hjälp av registeruppgifter. Forskarna kunde ändå inte påvisa att coronafallen minskat mer bland 16–18-åringar än 13–15-åringar som inte varit i distansundervisning.