Undersökning: Finländarna litar på coronavacciner, men ser också riskerna

Äldre finländare litar mer än de yngre på coronavaccinerna, visar en undersökning som Näringslivets delegation EVA låtit göra. Bild: Jeanette Östman/SPT

Över 85 procent av finländarna har antingen låtit vaccinera sig med ett coronavaccin eller planerar att göra det, visar en färsk undersökning.

80 procent av finländarna anser att fördelarna med coronavaccin är större än nackdelarna. Det framgår av en undersökning som Näringslivets delegation EVA har låtit göra.

77 procent av finländarna litar på att vaccinernas säkerhet och skyddseffekt har säkrats. Sammanlagt 87 procent uppger att de antingen redan har vaccinerat sig, att de med säkerhet låter vaccinera sig eller att de sannolikt låter vaccinera sig.

–  Huvudresultatet är att finländarna litar på coronavaccinerna. Enligt EVA:s undersökning litar finländare på institutioner, och i det avseendet kan man säga att resultatet är naturligt, säger Heini Larros, kommunikationschef vid EVA.

Enligt undersökningen växer förtroendet för vaccinen med åldern.

–  Coronaviruset orsakar en större risk för personer i pensionsåldern. Dessutom har den här åldersgruppen redan sett allvarliga sjukdomar bekämpas med vaccin. Ett bra exempel är polio. Poliovaccinet började ingå i det nationella vaccinationsprogrammet 1957, säger Larros.

Trots den positiva inställningen till vaccin ser finländarna också risker. Enligt undersökningen anser 58 procent att vacciner aldrig kan vara helt säkra. Drygt 40 procent av finländarna uppger att de oroar sig för coronavaccinernas bieffekter. Majoriteten, 55 procent, uppger ändå att bieffekterna inte oroar.

Undersökningen visar också att politiska attityder påverkar vaccinationsviljan. Sannfinländarnas och Kristdemokraternas väljare ser större risker med att låta vaccinera sig än andra.

Över 2 000 personer i åldern 18-79 år deltog i undersökningen. Felmarginalen är 2–3 procentenheter åt vardera hållet. Undersökningen utfördes mellan den 24 mars och den 7 april.