Underhållsarbete påverkar trafiken i Fredsby

UNDERHÅLL. Affärsverket Lovisa Vatten gör underhållsarbete i Fredsby. Arbetet påverkar trafikarrangemangen. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Nästa vecka påbörjar affärsverket Lovisa Vatten underhållsarbete i Fredsby i Lovisa. Trafikarrangemangen vid korsningen av Pesursvägen och Smedjevägen blir påverkade under cirka tre veckor.

Saneringsområdet ligger på sträckan mellan Södra Fredsbyvägen och Smedjevägen. Arbetet påbörjas från Smedjevägen, som blir avstängd i ungefär tre veckor. Trafiken omdirigeras via gång- och cykelvägen...