Ulla-Lena Lundberg flyttar in i Diktarhemmet

Bild: Cata Portin

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) har utsett författaren Ulla-Lena Lundberg till nästa invånare i Diktarhemmet i Borgå.

Beslutet fattades av en kommitté bestående av representanter från SLS och Finlands svenska författareförening (FSF).

– Jag är lycklig över att få bo i Diktarhemmet och tackar varmt kommittén för deras val. Det innebär ett lyft och en inspiration att få bo i en så vacker miljö i Gamla stan med utsikt över ådalen. Det innebär också återkomstens glädje: innan ett besvärligt stambyte drev i väg mig bodde jag i Borgå i många år och har hemkänsla där, säger Ulla-Lena Lundberg.

– Det återstår att se om det fantastiska stora huset, som inbjuder till gästfrihet, också går att kombinera med de perioder av isolering som krävs för de litterära projekt jag ännu hoppas få ägna mig åt. I ett kortare perspektiv gläder jag mig åt att få se vad som sticker upp i trädgården när våren kommer.

Ulla-Lena Lundberg föddes 1947 på Kökar. Hon debuterade som 15-åring med diktsamlingen Utgångspunkt. Lundberg har skrivit romaner, rese- och faktaböcker och hörspel. Hon har bland annat tilldelats Finlandiapriset 2012, Karl Emil Tollanders pris 2011 och Runebergspriset 1998. Lundberg bor nu i Mariehamn.

– Ulla-Lena Lundberg skapar litteratur med stort djup som samtidigt berör en bred läsarskara. Vi är väldigt glada över att just hon flyttar in i hedersbostaden Diktarhemmet, säger SLS ordförande, professor Henrik Meinander.

Diktarhemmet i Borgå skänktes 1921 av Holger och Mathilda Schildt till FSF för att användas som ett svenskt författarhem. Sedan dess har sju författare bott i Diktarhemmet. FSF överlät 2001 Diktarhemmet till SLS.

Hjalmar Procopé 1923–1927

Bertel Gripenberg 1928–1932

Jarl Hemmer 1933–1944

Rolf Lagerborg 1945–1959

Rabbe Enckell 1959–1973

Lars Huldén 1973–1993

Christer Kihlman 1993–2017