Ujulas alternativ får Nylander att ryta till

SANNÄS SKOLA. Skolan fick en bit in på höstterminen baracker som fungerar som två tillfälliga klassrum. Bild: Kristoffer Åberg

Borgås fullmäktigeordförande Mikaela Nylander säger att fullmäktige har formulerat sin vilja när det gäller skola i stadens östra delar och att stadsdirektören inte kan strunta i den viljan. Enligt stadsstyrelsens ordförande Jaakko Jalonen får stadsdirektören utreda vad han vill, medan det är beslutsfattarna som har den slutliga makten.

På tisdagen meddelade Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula att tjänstemännen kommer att utreda också ett alternativ där eleverna från skolorna i Illby och Sannäs placeras i centrumskolorna. Enligt s...