Ujula vill ännu förhandla om svensk yrkesutbildning

Bild: Kristoffer Åberg

Förslaget för Inveons styrelse som möts på tisdag är att avtalsförslaget om fusionen Inveon-Prakticum ska förkastas. Stadsdirektör Ujula är inne på en annan linje.

Direktören för samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland Frank Backman föreslår för samkommunsstyrelsen att överlåtelseavtalet med Svenska Framtidsskolan ska förkastas. Han anser att avtalet innehåller för många öppna frågor som är väsentliga för Inveons studerande och personal.

Styrelsen samlas på tisdag.

Avtalet stämmer inte överens med den överenskommelse som Inveons ägarkommuner har enats om. Prakticum vill inte ta över en del av personalen, inom fastighetsskötsel, kök, städning och lager, och Prakticum har inte heller definierat vilka utbildningar som ska bli kvar i Borgå eller hur stora arealer man kommer att hyra i Edupolis lokal på Yrkesvägen.

Fortsatta förhandlingar

Inför styrelsemötet framgår det att det närmast är socialdemokraterna som jobbar för att avtalet ska förkastas, och som vill att man i stället går in för en lösning där Inveon ansluts till östnyländska tvåspråkiga Careeria.

SFP har länge arbetat för ett samarbete med Prakticum och lär inte ändra linje.

I Inveons styrelse sitter på tisdag fem svenska folkpartister, två centerpartister, en socialdemokrat och en tjänsteman.

Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula har länge talat för att hålla all yrkesutbildning i egna, östnyländska händer. Nu är han däremot inte beredd att förkasta avtalet Inveon-Prakticum.

– Jag tolkar situationen på det sättet att förhandlingarna måste fortsätta, säger Ujula.

Mer läsning