Ujula: Börja planera Östbanan nu

Bild: Mostphotos

När De grönas ministergrupp besökte Borgå på måndagen träffade de förstås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula. Ett av samtalsämnena var planerna på Östbanan. Ujulas budskap var att planeringen av Flygbanan och Östbanan ska inledas med det snaraste.

– Staten bör förplikta sig att främja Östbanan redan under den pågående regeringsperioden som en del av en hållbar regionutveckling. Staten ska bära det huvudsakliga ansvaret för investeringar i järnvägstrafik, men också städerna, Borgå medräknat, är beredda att göra stora satsningar, sa stadsdirektör Ujula.

Om projektbolagsmodellen används vid utvecklandet av järnvägstrafiken, bör också ett projektbolag för Östbanan grundas samtidigt med de övriga projektbolagen.

Stadsdirektören poängterar att Borgå är en del av Helsingfors metropolområde. Borgå är en växande stad som allt starkare integreras med huvudstadsregionen. Trafikmässigt ligger Borgå centralt, nära en flygplats, hamnar och andra pendlingsområden. Östbanans väsentliga dragningsalternativ går via Borgå.

– Östbanan tryggar snabba och smidiga förbindelser till hela östra Finland och Sankt Petersburg. Banan bidrar också till minskade trafikutsläpp och förbättrade möjligheter för näringslivets utveckling. Ett av de centrala målen är att förbättra förbindelserna till och från Helsingfors-Vanda flygplats.

– Flygbanan är en förutsättning för Finlandsbanan och snabba järnvägsförbindelser österut. Därför bör Flygbanan planeras och genomföras så att den möjliggör en fortsättning av banan österut, i första skedet till Borgå. Planeringen av Flygbanan och snabba förbindelser österut ska inledas med det snaraste med upprättandet av en översiktsplan. Samtidigt bör beslut fattas om Östbanans genomförande och finansiering, och projekten ska tas in i den nationella trafiksystemplanen, säger Jukka-Pekka Ujula.s

Mer läsning