Uddas blir utan vatten

VATTENLÄCKA. För en vecka sedan forsade vattnet längs Vårbergavägen. Nu är det läckage vid Ängstigen. Bild: Robin Repo

Borgå vattens problem fortsätter, nu läcker ett rör vid Ängsstigen.

En vattenledning har sprungit läck vid Ängstigen och Uddasområdet blir utan vatten.

Reparationsarbetena har påbörjats klockan 10 med att stänga av vattnet. Arbetet beräknas kunna avslutas klockan 16.

Vattenverket kommer att forsla vattenkärror till Uddasstigen, till Årtullsvägen-Uddasvägen och till Bivägen-Uddasvägen.

Som en följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Vattnet blir rostigt och grumligt och det förekommer luft i ledningarna. Kunderna ombeds låta vattnet rinna en stund tills det är klart.

Mer läsning