Tyck till om konst i Ådalen

FYRVÄPPLING. Hurdan miljökonst vill du se i närheten av pumphuset i Nickby Ådal? Förslagen finns utställda på Sibbo huvudbibliotek till och med den 15 september. Rösta och motivera, i samband med expon eller på projektets webbplats. Bild:

Vilket konstverk vill du se i närheten av pumphuset i Nickby Ådal? Ska det vara gjort av stål, sten eller kanske det ska lysa om kvällarna?

Ådalens konsttävling går in på upploppet och nu gäller det för Sibboborna att komma fram med sina åsikter utifrån fyra förslag som tre professionella konstnärer tagit fram. Konstnärerna blev ombedda att ta fram idéer för ett konstverk med vatten som tema och med placeringsplats i närheten av pumphuset i Nickby Ådal.

Förslaget KonstPumphuset går ut på att förvandla själva det gamla pumphuset till en ständigt pågående utställning i tre plan. Nedersta våningen är vikt för ljuskonst, mellersta våningen för installationskonst och vindsvåningen för ljudkonst.

Källan hämtar å sin sida idén från att dricka brunn, det vill säga från traditionella dricks- och hälsokällor. Tanken är att synliggöra det lokala grundvattnet och lyfta fram växtmotivet: vatten innebär livskraft och tillväxt.

Finsk granit har en central position i konstverket Jälki som formas av en stor natursten som på långsidan har en graverad droppformad fördjupning som slipats slät och blank. Konstnärens syn är att droppformen symboliserar människans tacksamhet till vattnet.

Det fjärde tävlingsbidraget Pisarat – Dropparna är, som namnet antyder, droppformat. Stora stålskulpturer i serie – som man kan gå igenom – skapar i konstnärens vision en öppen och interaktiv kontakt med åskådaren.

De fyra förslagen av tre konstnärer, nämnda X, är fram till den 15 september utställda på Sibbo huvudbibliotek. Nu är det invånarnas sak att utse sina favoriter och motivera sina åsikter vilket man göra i samband med utställningen eller på projektets webbplats www.nikkilantaideohjelma.com. Allmänhetens röster tas i betraktande när Konstarbetsgruppen, bestående av kommunens tjänstemän och konstexperter, utser en vinnare.

Ådalens konsttävling hör ihop med Nickby Konstprogram som gjordes år 2015. ÖN

Mer läsning