Tyck till om Citymarketplanen

SÅ HÄR? Dags att tycka till om planen för Citymarket och hotellet. Bild: Borgå stad

Arbetet med att ändra planen för Konstfabrikens område är nu i utkastskede. Förslaget är framlagt till den 10 juni och man kan tycka till om placeringen av Citymarket, hotell och bostäder.

På området mellan Konstfabriken och Kokonvägen har som bekant planerats en helhet som innehåller ett hotell, en stormarknad och bostäder.

– De ger alla Konstfabriken, västra åstranden och hela staden ny dragningskraft. Hotellet stöder också märkbart Konstfabrikens mötes- och kongressturism, säger biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

Att utveckla västra åstrandens är ett av stadens mest betydande utvecklingsprojekt. Konstfabrikens område är ännu halvfärdigt och fasaden mot ån obyggd.

Enligt von Schoultz strävar staden efter en stadsbildsmässigt högklassig byggnadshelhet som passar in i den bredvidliggande nationalstadsparkens värdefulla omgivning.

Stadsutvecklingsnämnden inledde detaljplanarbetet för ett knappt år sedan. Under arbetets gång har man bland annat studerat hur trafiken fungerar och vilka kommersiella effekter lösningarna har. På servicekontoret Kompassen och stadens webbplats kan man ta del av både planutkastet och utredningarna.

– Vi hoppas på en grundlig debatt. Vi bereder förslaget till ändringen av detaljplanen enligt respons som vi får, påpekar biträdande stadsdirektören.

Över 400 bilplatser

Byggnadsaktiebolaget Hartela och Kesko har ingått ett avtal om att bygga en ny typ av Citymarket på området som delvis ägs av Hartela. Affären placerar sig i gatuplan och hotellet och bostäderna ovanför. Nya bostadshus har dessutom placerats i korsningen av Kokonvägen och Guldlistgatan.

Parkeringshallen ska ligga i hotell- och affärshusets källarvåning och binds samman med Konstfabrikens nuvarande underjordiska parkeringshall. Det betyder 400 bilplatser i sambruk på hela området.

Trafiksimulationer har visat att man kan placera en stor dagligvaruhandel vid Kokonvägen så, att trafiken inte stockar sig på en vanlig vardagseftermiddag annat än sporadiskt.

Det är viktigt att Borgåborna även i fortsättningen får kommersiella tjänster på egen ort.

Detta förutsätter ändå ändringar i korsningen av Kokonvägen och Västra Alexandersgatan och att vändningsriktningar begränsas. Även i norra ändan av Konstfabriksgatan samt på korsningsområdet mellan Vinnarvägen och Tolkisvägen måste man omorganisera körfälten.

I västra åstrandens södra del behöver man också en ny gatuförbindelse från Guldlistgatan västerut till Vinnarvägen.

Vem som ska ta hand om hotellet är ännu inte klart, förhandlingar har förts med flera aktörer.

Ny affärsyta behövs

En bedömning av projektets kommersiella konsekvenser visar att det behövs minst 6 900 kvadratmeter ny våningsyta för dagligvaruhandeln i Borgå senast 2025.

– Det är viktigt att Borgåborna även i fortsättningen får kommersiella tjänster på egen ort, poängterar Fredrick von Schoultz.

Stadsplaneringschef Eero Löytönen säger att man fortsätter med planeringen med de åsikter som inlämnas som bas.

– Jag hoppas att vi har alla åsikter samlade före semestrarna.

Av allt att döma är planförslaget i stadsfullmäktige i höst och det är då beslut om hela projektet slutligen fattas. Blir det ett ja kan man börja bygga tidigast 2017.

Mer läsning