Tveksamt om stängningen av Kuggom daghem ger inbesparingar

Kuggom daghem Bild: Lasse Lehtinen/Arkivbild

De små daghemsenheterna i utkanten av Lovisa stad är åter nerläggningshotade. Som föräldrar till barn i Kuggom daghem, vill vi i Pro Kuggom lyfta upp till diskussion hur ärendet har presenterats och behandlats.

Förra hösten föreslog stadsstyrelsen att Kuggom daghem tillsammans med ett antal andra bydaghem och skolor ska stängas, som åtgärd för stadens dåliga ekonomi. Folkrörelsen som föddes kring Haddom skola och Kuggom daghem bidrog till räddningen av Haddom skola, men utan förvarning beslöts ändå att inte bevilja finansiering för daghemmet. Mattan drogs undan för både familjerna och personalen.

Stängningen av Kuggom daghem handlar enbart om pengar. Enligt den information staden gett oss, handlar det om en årlig besparing på 108 448 euro. De största summorna i kalkylen uppkommer av personalens löner. Hela personalen kommer dock att omplaceras, så det lyder oklarhet över vilka besparingarna i så fall är. Staden räknar med besparingar också eftersom maten inte längre behöver transporteras till daghemmet, trots att den fortfarande körs till Haddom skola som ligger på andra sidan vägen.

Maten kanske inte längre behöver transporteras, men i stället behöver förskolebarnen skjutsas till centrum ifall förskolan flyttas. Att hämta barnen (som vissa bor upp till 20 km ifrån centrum) hemifrån på morgonen och köra tillbaka på eftermiddagen, torde medföra en betydande prislapp.

Har beslutsfattarna verkligen tillräckligt med kunskap om beslutet de står inför?

Frågan om Kuggom daghem berör i stor grad de blivande förskolebarnens föräldrar, eftersom stängningen av daghemmet betyder att förskolan flyttas från Haddom skola till centrum.

Dessvärre har staden inte närmat sig dessa familjer för att höra deras synpunkter eller oro. Familjerna som berörs av besluten bör höras. Förslagsvis bör konsekvensutredningen göras redan innan beslutet fattas, för att kunna förbereda sig för eventuella svårigheter men också för att förstärka de positiva aspekterna. Konsekvensutredningen som Lovisa stad nu kan säga är gjord, innehöll en webbenkät som skickades till familjer med barn i Kuggom daghem (men inte åt familjer som har blivande förskolebarn, som inte i nuvarande stund går i Kuggom) med några frågor, vars vinkling utgick ifrån att daghemmet kommer att stänga. Vilket värde har en utredning som görs efter att resultatet redan är bestämt?

Linda Varoma

Pro Kuggom

Lovisa

Mer läsning