Tvåtusen euro är en sällsynt stor kultursatsning i Lovisa

SAUNA OBSCURA. Heidi Lunabbas flytande kamerabastu vid Skeppsbron ger möjlighet till bad hela sommaren. Bastun är ett led i den femte Kucku-festivalen som ordnas av konstnärsgrupperingen Loviisa Contemporary. Bild: Pressbild

Lovisa har alla avsikter att genomföra också de tre följande utställningarna i den omdiskuterade serien Lovisa, liten stad – kulturell storstad? på Almska gården.

Kulturen är Lovisas visitkort heter det i stadens kulturpolitiska program som godkändes 2015 och vars riktlinjer sträcker sig fram till år 2020. Under de senaste månaderna har kulturen inte varit den "succéfaktor som uppmärksammas på alla nivåer i stadens beslutsfattande".

Lovisakulturen har visserligen fått mycket medial uppmärksamhet med anledning av utställningsserien Lovisa, liten stad – kulturell storstad? där scenografen Ralf Forsström fungerat som konstnärlig ledare. Där själva expon begåvats med överord så har det bland annat ifrågasatts varför kulturnämnden i Lovisa (31.10.2017) enhälligt beslutat att bevilja en extra summa på 16 000 euro för projektet.

– Det här är helt separata pengar som inte finns med i kultursektorns normala bidragspott, säger Leif Eriksson, chef för kultur- och fritidsväsendet i Lovisa.

Som jämförelse kan man ta kulturbidragens årliga helhetsbudget på 36 000 euro och den rådande kutymen där projektbidragen för kultursatsningar som mest brukar ligga på 2 000 euro.

Bidragen på vanlig nivå

Eriksson uppger att bidragen för kulturprojekt och för kulturverksamhet har legat på mer eller mindre samma nivå i många år. Kulturnämnden beslutade vid sitt möte i maj (8.5.2018) att vika 20 850 euro i verksamhetsbidrag för olika kultursträvande föreningar och sammanslutningar samt att bevilja totalt 15 600 euro i projektbidrag.

– Dessutom sparade vid 4 000 euro i projektbidrag för kultursatsningar på senhösten och i början av nästa år, säger han.

Enligt Leif Eriksson är det något år sedan Lovisa betalat direkta stödpengar till Almska gården – det handlar till exempel om åren då Stödföreningen för Lovisa konstcentrum och senare Lovisa konstcentrum Almska gården fyllde huset med kultur – och också sedan staden tog över konstcentret har utställningsverksamheten till största delen bedrivits av föreningar och privatpersoner.

– Staden har haft vissa egna produktioner i Almska gården, säger Leif Eriksson.

Några större kultursatsningar

Bildningsdirektör Thomas Grönholm konstaterar att man i Lovisa på årsbasis satsar en ungefär lika stor summa per invånare på kultur som andra finländska städer i samma storleksklass.

Staden har några egna kultursatsningar per år, såsom Sibeliusdagarna (separat utgiftspost på 20–30 000 euro) och Picnic on the beach, men en stor del av kulturen produceras av aktörer inom tredje sektorn.

– Understöden till olika kulturprojekt har hållits på ungefär samma nivå som tidigare, det vill säga staden har i år stöttat kulturen i lika stor utsträckning som tidigare, säger Grönholm.

Innehållsdiskussion behövs

Kulturnämndens ordförande, Thomas Rosenberg, efterlyser å sin sida en mera innehållsstyrd diskussion kring kultursatsningarna i Lovisa.

På politikerhåll trummar man gärna fram kulturen som Lovisas trumfkort, men Rosenberg upplever att det finns ett underliggande ointresse för kultur bland beslutsfattarna som bland annat tar sig uttryck i ekonomisk njugghet och en ovilja att satsa på nya kulturmål.

I Lovisas kulturpolitiska program förs jämlikhet fram som ett centralt tema – tillsammans med tillgänglighet och närhet – men nödvändigtvis speglas det inte i beslutsfattandet.

– Tyvärr är jag till exempel inte alls överraskad, men nog ledsen, över att kulturnämnden beslutade att konstnärsgrupperingen Loviisa Contemporary, som ansökt om ett projektunderstöd på 4 000 euro, bara fick 500 euro av summan på 1 000 euro som var nämndens förslag, säger Rosenberg.

Medelstort bidrag

Gruppen ligger bakom projektet TransFolkKucku som engagerar en rad framgångsrika Lovisakonstnärer och även lockar många utländska konstnärer till staden. Satsningen omfattar bland annat flera så kallade checkpoints; det kan handla till exempel handla om utställningar eller performanser, ofta på Hbtiq-tema.

Summan på 500 euro är visserligen medelstor då man synar projektbidragstagarna, lika mycket har till exempel Lovisa historiska hus-satsningen på Rosor & trädgårdar fått liksom föreningen Hakeva för en rad bänkar med poesi på havstema, som placerats i Strandparken.

Det minsta understödet på 200 euro har föreningen Classic Old Western Society of Finland fått medan musikpedagogen Maria Linde fått det största bidraget på 2 000 euro följt av arbetsgruppen Suomen Bluegrass-musiikin Yhdistys som fått 1 000 euro.