Tvåspråkiga tingsrätter får nya tjänster för svenskspråkiga tingsnotarier

Bild: Kristoffer Åberg

Tingsrättsnätverket kommer att förändras vid årsskiftet. Reformen påverkar inte antalet språkdomartjänster trots att antalet tvåspråkiga tingsrätter minskar från nuvarande åtta till fem.

Regeringen bestämde på torsdagen hur många domartjänster som kräver särskilda språkkunskaper som ska finnas vid landets tingsrätter.

– Jag anser att det är viktigt att trygga tvåspråkig service hos domstolarna. Jag ville säkerställa att tillgången till tvåspråkig domstolsservice inte försämras i tingsrättsreformen. Genom denna ändring bevaras antalet språkdomare som det är. Jag ville också trygga möjligheten att utbilda kompetenta tvåspråkiga domare genom att föreskriva om språknotarietjänster, säger justitieminister Antti Häkkänen i ett pressmeddelande.

En nyhet är de så kallade språknotarietjänster, som ska inrättas vid de tvåspråkiga tingsrätterna.

– På detta sätt kan vi säkerställa att vi även i framtiden kan rekrytera språkkunniga domare till domstolarna, säger Häkkänen.

Behörighetsvillkoren för språknotarietjänsterna är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i befolkningsminoritetens språk inom domkretsen och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i majoritetens språk. Annars krävs det att domare och notarier vid tvåspråkiga tingsrätter har utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i befolkningsmajoritetens språk och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra språket.

För närvarande är Esbo, Helsingfors, Östra Nylands, Mellersta Österbottens, Österbottens, Vanda och Egentliga Finlands tingsrätter tvåspråkiga. Vid ingången av 2019 slås Esbo och Västra Nylands tingsrätter samman till Västra Nylands tingsrätt, kommunerna Hyvinge och Nurmijärvi inom Hyvinge tingsrätts domkrets och Östra Nylands, Tusby och Vanda tingsrätter slås samman till Östra Nylands tingsrätt och Mellersta Österbottens och Österbottens tingsrätter slås samman till Österbottens tingsrätt. Helsingfors och Egentliga Finlands tingsrätter är också i framtiden tvåspråkiga.

Antalet språkdomartjänster vid tingsrätterna som bildas i reformen är fem i Västra Nylands tingsrätt, tre vid Östra Nylands tingsrätt och åtta vid Österbottens tingsrätt. Vid Helsingfors tingsrätt kommer att finnas tre och vid Egentliga Finlands tingsrätt fyra språkdomartjänster på samma sätt som nu.

Förutom språkdomartjänster kommer det att finnas åtta språknotarietjänster: tre vid Österbottens tingsrätt, två vid Västra Nylands tingsrätt och en vid Helsingfors, Östra Nylands och Egentliga Finlands tingsrätter.