Två veckor av distansundervisning – utan dator

SAKNAS. Har man inte tillgång till rätt utrusning är det svårt att studera på distans. Bild: MoSTPHOTOS

Familjen Lepistö i Borgå har en dator och i familjen finns tre studerande som alla behöver använda datorn – oftast samtidigt. Barnen blev lovade att få låna utrustning via skolan, men det tog två veckor av distansundervisning innan det ena barnets skola hade en dator att ge.

Michaela Lepistö har så gott som dagligen fått lämna meddelanden på Wilma om att hennes barn inte kunnat göra sina skoluppgifter eftersom de inte haft tillgång till dator.– Vi är tre studerande...