Två utreder sammanslagning av församlingar i Lovisa

Utredningen tittar på konsekvenser för verksamhet och ekonomi.

Borgå domkapitel har utsett kontraktsprost Anders Lindström i Raseborg och Lars-Runar Knuts för att utreda en eventuell sammanslagning av församlingarna i Lovisa.

Alternativen är ännu öppna men en lösningsmodell är en samfällighet, som tidigare, men bara två församlingar, en svensk och en finsk, i stället för nuvarande sju.

Anders Lindström kommer att koncentrera sin utredning på vilka konsekvenser en sammanslagning har för verksamheten, medan Lars Runar Knuts utreder de ekonomiska konsekvenserna.

Utredningsarbetet inleds i augusti och ska vara klart i slutet av november. Församlingarna kommenterar utredningens förslag i slutet av året.

Helsingfors domkapitel har också tillsatt en konsult, tf kyrkoherde Antti Yli-Opas. Han ska utreda hur man kan göra livet lättare för de finska församlingarna i samfälligheten.

I Borgåtrakten pågår en process med förslaget att alla församlingar fortsätter som förut men att Borgå kyrkliga samfällighet i framtiden består av Borgå finska församling, Borgå svenska domkyrkoförsamling, Mörskom tvåspråkiga församling och de finska församlingarna i Askola, Pukkila och Borgnäs.

Mer läsning