Två utbyggda skolor och ett nytt daghem

EXPANDERAR. Skolan i Nickby hjärta ska byggas ut och dessutom byggs ett nytt daghem på området. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Sibbo kommun planerar att utvidga skolorna Sipoonlahden koulu och Nickby hjärta och att bygga ett nytt daghem samband med Nickby hjärta.

Projektplanerna för de tre projekten behandlas i tekniska utskottet på måndag och tisdag. Kommunfullmäktige behandlar projektplanerna den 7 november, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Utvidgningen av Sipoonlahden koulu och ombyggnadsarbetena i de nuvarande lokalerna motiveras med det växande antalet elever och behovet av skollokaler i södra Sibbo. När utvidgningen är färdig flyttar Söderkulla skolcentrum in i de nya lokalerna. Förutom för de nuvarande eleverna kommer Sipoonlahden koulu även att fungera som skola för barn som flyttar till de nya bostadsområdena som byggs i närheten av skolan. Man uppskattar att invånarantalet i Söderkulla kommer att växa med i medeltal 400 personer per år de närmaste åren. När utvidgningen och ändringsarbetena är färdiga kommer skolan att ha nästan 900 elever.

Enligt planerna ska byggarbetena starta i januari 2018 och vara färdiga i maj 2020. Utvidgningen tas i bruk i augusti 2019 och hela byggnaden i augusti 2020. Kostnaderna uppskattas till 24,6 miljoner euro.

Ny gymnastiksal

I bildningscentret Nickby hjärta planeras en gymnastiksal samt skollokaler för årsklasserna 1–6 och förskolelokaler för 350 barn. Utvidgningen integreras med den nuvarande byggnaden.

Utbyggnaden motiveras med att skollokalerna för årskurserna 1–6 redan nu är fulla, och med tanke på att Nickby kommer att växa med i medeltal 300 invånare per år under de närmaste åren är behovet av nya lokaler stort.

Nickby hjärta fick från början ingen gymnastiksal men nu planeras en sal som kan delas in i tre block för hela bildningscentret. Gymnastiksalen har också en egen ingång, vilket innebär att hobbyverksamhet kan ordnas där under kvällar och veckoslut. Såväl gymnastiksalen som skolans övriga byggnader kan utanför skoltid användas av medborgarinstitutet och ungdoms-, kultur- och idrottsväsendet.

Utvidgningen av Nickby hjärta omfattar sammanlagt 3 875 bruttokvadratmeter av vilka gymnastiksalens andel är 1 558 bruttokvadratmeter. Kostnaderna uppskattas till 10,25 miljoner euro. Enligt planerna ska byggarbetena starta i november 2018 och vara färdiga i maj 2020.

Nytt daghem en del av campusområdet

Ett nytt daghem med åtta serier planeras intill bildningscentret Nickby hjärta. Det nya och moderna daghemmet möjliggör verksamhet enligt modern pedagogik, och man kan vid behov avstå från de nuvarande små lokalerna som är i dåligt skick och olämpliga för daghemsverksamhet.

Vid planeringen har man betonat bra funktionalitet. Byggnaden är indelad i många mindre delar av trä som till storleken påminner om de små daghemmen som finns i Sibbo. Varje grupp har en egen ingång till byggnaden som är belägen i samband med gruppernas egna gårdsplaner.

Enligt en bedömning av projektets konsekvenser skapar det nya daghemmet en enhetlig lärostig för barnen i Nickby. Dessutom har barnen en möjlighet att så småningom bekanta sig med den närliggande lärmiljön.

Enligt den nuvarande planen ska byggandet av daghemmet starta 2018 och daghemmet ska invigas 2019. Kostnaderna beräknas uppgå till 5,2 miljoner euro.