Två unga SFP:are vill till riksdagen

RIKSDAGEN Bild: Max Nyberg

Otto Andersson och Elin Blomqvist-Valtonen meddelar att de ställer sig till förfogande för Svenska folkpartiet i riksdagsvalet om ett år.

SFP håller sitt första nomineringsmöte, inför både riksdagsvalet och inför höstens eventuella landskapsval, i Kuggom på torsdag.

Både Borgåbon Elin Blomqvist-Valtonen och Lovisabon Otto Andersson har meddelat att de ställer sig till förfogande för Svenska folkpartiet i riksdagsvalet i april 2019.

Andersson meddelar också att han står till förfogande i ett eventuellt landskapsval i oktober 2018.

− Jag vill vara med och utveckla hela Nyland. Jag är mycket tacksam för den uppmuntran till att kandidera som jag fått av såväl bekanta som tidigare obekanta. Det goda resultatet i kommunalvalet ifjol förstärkte mitt beslut att kandidera, säger Andersson, som bland annat är fullmäktigeordförande i Lovisa och som fick mest röster i kommunalvalet i Lovisa för ett år sedan.

− Att vara framgångsrik i politiken och att uppnå resultat förutsätter förutom kunskap i olika sakfrågor också en god samarbetsförmåga över partigränserna. Min mångsidiga arbetserfarenhet från riksdagen och justitieministeriet ger mig goda förutsättningar för att verka som riksdagsledamot.

Otto Andersson jobbar som politisk rådgivare för Svenska riksdagsgruppen och Svenska folkpartiet.

Elin Blomqvist-Valtonen jobbar som arbetsmarknadsombudsman på Tradenomförbundet. Hon har kandiderat i flera val för Svenska Folkpartiet och är starkt involverad i partiet både lokalt och nationellt.

– Min kunskap och drive att påverka på nationellt plan speciellt i frågor som gäller utbildning, arbete och jämlikhet behövs i riksdagen och jag är färdig att kavla upp ärmarna för ett bättre och mer jämlikt samhälle, säger Blomqvist-Valtonen.

ELIN BLOMQVIST-VALTONEN Bild:

– I valet och i valkampanjen vill jag jobba starkt tillsammans med lokala företag och andra aktörer. Vårt samhälle måste vara mer företagarvänligt, det är företagen som skapar framtidens arbetsplatser.

Blomqvist-Valtonen är ordförande för SFP i Borgåbygden, medlem i stadsstyrelsen och fullmäktigeledamot i Borgå.

Landskapsvalet

SFP ska i Kuggom nominera sina första riksdagskandidater och samtidigt också föreslå rätt så många kandidater till landskapsvalet.

– Vi kan inte nominera kandidater i ett val som det ännu inte finns en lagstiftning kring, säger kontaktchef Minna Österholm. Men om lagen stiftas i sommar måste vi vara förberedda inom höstens val.

I riksdagsvalet kan SFP ställa upp 35 kandidater i Nyland. En full lista i landskapsvalet kräver däremot 148 namn.

– Vi kommer att få en full lista, det är vårt mål, säger Österholm.

OTTO ANDERSSON Bild:

Otto Andersson vill ställa upp också i landskapsvalet.

− Vårdreformen för med sig många utmaningar. Det gäller att garantera vård och omsorg på svenska i Nyland. Framtiden för de lokala hälsocentralerna måste tryggas, de regionala sjukhusen bör ges möjlighet att utvecklas och äldrevården bör finnas nära befolkningen i den egna kommunen. Jag vill ta mig an dessa utmaningar. Ifall vårdreformen blir av, ställer jag därför också gärna upp i landskapsvalet i höst, säger Andersson. ÖN