Två studerande i Sibbo gymnasium smittade av coronaviruset – gymnasiet övergår till distansundervisning

Det blir distansundervisning en tid för cirka 150 elever vid Sibbo gymnasium. Bild: Atkiv/Kristoffer Åberg

Fram till den 6 november undervisas skolans 150 elever på distans.

Två studerande i Sibbo gymnasium har konstaterats vara smittade av coronaviruset. Den ena personen har deltagit i undervisningen under smittsamhetstiden. Gymnasiets övriga studerande och personal kan ha exponerats för smittan under denna tid.

Närundervisningen i skolan avbröts på onsdagsmorgonen när man fick kännedom om en eventuell exponering i gymnasiet, och man övergår helt och hållet till distansundervisning fram till den 6 november.

Det här meddelar Sibbo kommun i ett pressmeddelande i dag onsdag.

För närvarande utreder man närkontakterna till den studerande som deltagit i undervisningen under smittsamhetstiden. Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar ringer under onsdagen alla personer som ska försättas i karantän. De två studerandena som har insjuknat har isolerats.

Sibbo gymnasium i Nickby har sammanlagt cirka 150 elever. Rekommendationen att använda munskydd i läroanstalter på andra stadiet gäller redan sedan några veckor i Sibbo. Rekommendationen har följts i mycket stor utsträckning i gymnasierna i Sibbo.

Karantän

Med karantän avses en begränsning av en frisk persons rörelsefrihet. En symptomfri frisk person som har exponerats för coronaviruset till exempel efter att ha varit i kontakt med en smittad person försätts i karantän. Genom karantän förhindrar man att en eventuell symptomfri smittbärare smittar andra personer.

Isolering

Med isolering avses att en patient som insjuknat i en smittsam sjukdom isoleras från friska personer. En person som bekräftats smittad med coronaviruset isoleras. Isoleringen kan genomföras hemma eller på sjukhus. Syftet med isoleringen är att undvika eventuella vidare infektioner.

Mer läsning