Två stora vägjobb börjar i augusti

BLANKA VÄGAR. Väg 170 har fått ny beläggning på Sibboavsnitten i sommar ända fram till Östersundom vägskäl. Bild: May Wiksgtröm

Jobbet med cykel- och gångvägar i Borgå och Sibbo inleds i sommar. Mindre asfalteringsjobb sköts snabbare eller är redan avklarade.

I sommar inleder Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM) två helt nya vägprojekt i Östnyland. I Sibbo ska det byggas gång- och cykelväg mellan Hangelby och Box och i Borgå mellan Tjusterb...