Två steg framåt för Edupoint

DEL AV EDUPOINT. Det nya huset som byggs invid Campus på västra åstranden blir en del av nya Edupoint. Bild: Kristoffer Åberg

Både i Sibbo och i Borgå behandlade de förtroendevalda på måndagskvällen frågan om yrkesutbildningen på finska i Östnyland.

Sibbofullmäktige upplöste för sin del enhälligt på måndagen IUKKY och grundade nya bolaget Edupoint.

Stadsstyrelsen i Borgå kunde också enhälligt föreslå att Borgåfullmäktige godkänner grundandet av nya Edupoint och upplösandet av Itä-Uudenmaan ammatillinen koulutuskuntayhtymä. Stadsstyrelsen beslutade dessutom föreslå för stadsfullmäktige att beslutet om upplösandet av samkommunen och grundandet av det nya bolaget verkställs trots eventuella besvär.

Det här var två ärenden som föranledde inkallande av många suppleanter till styrelsemötet.

Styrelsemedlemmarna Johan Söderberg, SFP, och Markku Välimäki, Saml, anmälde jäv i upplösningsärendet. Detsamma gjorde tjänstemännen Roope Lenkkeri ja Raija Vaniala.

När styrelsen behandlade grundandet av Edupoint hade fem av stadsstyrelsens ordinarie medlemmar anmält jäv. Det var Elin Blomqvist-Valtonen, SFP, Bodil Lund, SFP, Jaakko Jalonen, SDP, Välimäki och Söderberg.

Lenkkeri ja Vaniala deltog inte heller i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

Edupoint-bolaget grundas i två skeden. I första skedet grundas bolaget under april 2018 med ett litet aktiekapital medan verksamheten fortsätter som ett administrativt bolag fram till den egentliga inledningsdagen den 1 januari 2019.

Bolagets ägarförhållandena bildas redan under grundningsskedet enligt grundkapitalandelarna för de av Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymäs medlemskommuner som blir kvar. I andra skedet överlåter Oy Porvoo International College Ab och Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä sin egendom, sina tillgångar och skulder, och sin verksamhet i enlighet med anordnartillståndet samt annan verksamhet till bolaget. Överlåtelsen sker med bokföringsvärdena vid överlåtelsetidpunkten den 31 december 2018. Utbildningen och den övriga operativa verksamheten inleds den 1 januari 2019.

Stadsstyrelsen beslutade föreslå stadsfullmäktige att det till budgeten för år 2018, punkten investeringar, aktier och andelar, tilläggs 100 000 euro för grundande av aktiebolaget. Budgetändringen finansieras med investeringsreserveringen för bolagiseringen och kapitaliseringen av utbildningen på andra stadiet. ÖN