Två separata skolor är en kortsiktig lösning

Ifråga om placeringen av ett bildningscenter för östra Borgå finns de avgörande skillnaderna i skolvägens längd samt i mängden födda barn på området.

I stadens utredningar har man utgått från ett gemensamt upptagningsområde för de svensk- och finskspråkiga barnen.

Om man räknar med alla elever som skulle vara elever i bildningscentern från 0 år till årskurs 2 i dag så ser siffrorna ut så här.

130 elever skulle ha en skolväg mellan 0 och 5 kilometer om bildningscentret skulle byggas i Sannäs. Byggs det däremot i Illby skulle 79 elever ha en skolväg på mellan 0 och 5 kilometer.

Över 10 kilometer skolväg till skolan får 33 elever om bildningscentret byggs i Sannäs, 87 om det byggs i Illby.

Att fortsätta med två separata skolor är en kortsiktig lösning. Underhållet av de båda skolorna (Sannäs och Ilola) har inte skötts om och Ilolan koulu saknar gymnastiksal.

Instundande höst inleder 20 förstaklassare sin skolgång i Sannäs. I Ilolan koulu börjar 4 förstaklassare Det här enligt stadens beslut om närskola.

Enligt elevprognos för läsåret 2023-24 kommer Sannäs skola att ha 97 elever, Ilolan koulu 51 elever.

Modellen för ett bildningscenter skulle betjäna även de finskspråkiga barnen som bor i området Sannäs-Jakari och som går nu i skolan i centrum.

Marianne Falck-Hvilstafeldt

Ordförande, Hem och skola i Sannäs

Mer läsning