Två partier öppnade tillsammans valkiosk

Valkiosk. Samlingspartiet och kristdemokraterna har öppnat en gemensam valkiosk. Markku Välimäki och Irmeli Hoffrén hängde upp en banderoll då kiosken öppnade i onsdags. Bild: Kristoffer Åberg

Nu har också samlingspartiet och kristdemokraterna börjat slutspurten inför kommunalvalet. De öppnade i onsdags en gemensam valkiosk i centrum av Borgå

En gemensam valkiosk för samlingspartiet och kristdemokraterna är det nyaste kommunalvalsinslaget i stadsbilden.

Den nyöppnade kiosken står på det öppna området mellan Citymarket och Nordea och är öppen ända fram till 8 april. Kandidater för de två partierna kommer att finnas på plats i kiosken för att prata med väljare och besvara deras frågor inför valet. När valkiosken har öppet och vilka kandidater man kan träffa framgår på en lapp vid kiosken.

Motion om motion

Samlingspartiet och kristdemokraterna har också lämnat in en motion till fullmäktige i Borgå. I motionen föreslår de tio fullmäktigeledamöterna som nu sitter i fullmäktige, nio från samlingspartiet och en från kristdemokraterna, att konditionsparker ska byggas i Borgå.

– Vi behöver motionspunkter som är lätta att använda för både motionärer och seniorer. Det finns många parker i staden men det finns inget att göra i dem för vuxna, skriver ledamöterna i motionen.

Som exempel på att man kan göra annat än sitta på en bänk i en park nämner de Muminparken för barn. I motionen förslås att man går in för att ordna gruppgymnastik eller danser i parkerna och att man placerar ut idrottsredskap längs motionsslingor och i parker. De idrottsredskap som redan finns vid motionsslingan i Kokon borde lagas och uppdateras att motsvara dagens krav.