Två dagar till dagen D

SPÄNNANDE. Biskop Björn Vikström i Borgå stift är en av två kandidater inför andra omgången i ärkebiskopsvalet. På torsdag står klart vem som ska leda den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland efter att ärkebiskop Kari Mäkinen gått i pension första juni. Bild: Jannika Lindén

Biskopen i Borgå stift Björn Vikström är utmanare i det andra skedet i valet av ny ärkebiskop. Han ser sig ha en realistisk chans att bli vald.

– Det är spännande, nu det är inte längre så mycket annat att göra än att vänta och se hur det går.

Det säger Björn Vikström, biskop i Borgå stift, en dryg vecka innan andra omgången i ärkebiskopsvalet går av stapeln. Ingen av de fem kandidaterna i den första valomgången fick över hälften av rösterna och därför blir det nu en andra omgång. I den första omgången fick Vikström 26 procent av rösterna och hans motkandidat i andra omgången Tapio Luoma, biskop i Esbo stift, 38 procent.

– Jag är jätteglad och stolt över att ha kommit till andra omgången, säger Björn Vikström.

Efter att det blev klart att det blir en andra omgång och att han är med har Vikström deltagit i valpaneler, gett intervjuer, skrivit insändare och texter.

Om en av kandidaterna i ett ärkebiskopsval får över hälften av de angivna rösterna väljs hen genast, annars ordnas en andra omgång.

Rösträtt har präster och lektorer i ärkebiskopsstiftet och lekmannaelektorer som utsetts av församlingarna. Antalet lekmannaelektorer är detsamma som antalet röstberättigade präster och lektorer. Alla kyrkomötesombud och medlemmar i stiftsfullmäktigen, domkapitlen och kyrkostyrelsen har rösträtt. Kyrkan har nyligen ändrat valbestämmelserna som minskar inverkan av rösterna från Åbo ärkestiftför att stärka de övriga stiftens och rikskyrkans inverkan på valet.

Sammanlagt har 1530 personer rösträtt i det här ärkebiskopsvalet. 92 procent av de röstberättigade röstade i första omgången.

Den första valomgången hölls 8 februari med fem kandidater för posten. Biskopen i Esbo stift Tapio Luoma och biskopen i Borgå stift Björn Vikström möts i en andra omgång. Luoma fick 38 procent och Vikström fick 26 procent av rösterna.

Valets andra omgång hålls torsdagen den 1 mars.

Den nya ärkebiskopen tillträder första juni då ärkebiskop Kari Mäkinen går i pension.

Källa: evl.fi.

– Kyrkliga personval innehåller en paradox: Å ena sidan skall man framstå som ödmjuk, å andra sidan vill man ge en så bra bild av sig själv som möjligt.

– Jag tycker ändå inte man behöver skämmas för att man vill vara med och påverka. Det ville jag redan när jag ställde upp i biskopsvalet i Borgå stift.

Skillnader

De två biskoparna som aspirerar på att bli ärkebiskop är båda män, ungefär lika gamla, båda teologie doktorer och har liknande kyrklig erfarenhet. Skillnaden mellan Tapio Luoma och Björn Vikström ligger mera i hur de skulle sköta ärkebiskopsuppdraget.

– Tapio vill hålla sig lite utanför och ingripa när det behövs, säger Vikström och jämför med en fotbollsdomare som följer med spelet från sidan för att blåsa av om det urartar.

– Jag vill vara med i arbetet och påverka hela tiden, fortsätter han.

Björn Vikström är liberal där Tapio Luoma är mera konservativ i sina åsikter, och den största frågan inför den andra omgången av ärkebiskopsvalet är hur kyrkan ska ställa sig till samkönade äktenskap. Tapio Luoma tycker inte att kyrkan ska viga samkönade par men har sagt att han går in för det om kyrkostyrelsen bestämmer så.

– Jag jobbar aktivt för att vi ska få ett formulär för en samkönad vigsel.

Det är en viktig fråga för Björn Vikström, men samtidigt grämer det honom att just den frågan upptar så mycket energi och orsakar så stor frustration inom kyrkan i Finland.

– Det finns en trötthet och en frustration i församlingarna över att den här frågan binder så mycket energi och resurser, säger Vikström.

– Jag hoppas att vi hittar en lösning där vi kan leva tillsammans med två olika praxis så att vi kan ta itu med andra utmaningar som är viktiga för kyrkan. Det är tråkigt att frågan nöter på oss och gör att vi river och sliter i varandra, fortsätter han.

En tidsfråga

Björn Vikström tror att det är en fråga om tid innan den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland följer sina nordiska systerkyrkors exempel och viger samkönade par.

– Om vi har en ärkebiskop som driver frågan går det naturligtvis snabbare, konstaterar han.

– Det har alltid funnits olika syner att se på äktenskapet och så kommer det antagligen alltid att vara. Jag tror att vi kan hitta en lösning som gör att vi kan hantera det. Det gäller trots allt inte så många förrättningar per år, säger Vikström.

Frågan om samkönade äktenskap kan bli en avgörande vattendelare i valet, men Björn Vikström tror inte att det är det enda som de röstberättigade ser till.

– Man gör nog en helhetsbedömning av kandidaterna, säger han.

Ledarkultur

Björn Vikström lyfter också fram skillnader i hur han själv och Tapio Luoma ser sig själv som ledare.

– Jag vill vara närvarande och tillgänglig för alla.

– Jag tycker att jag som finlandssvensk har kunnat föra in en annan ledarkultur i kyrkan. I den finska kyrkan är det mera hierarkiskt. I Borgå stift är trösklarna lite lägre och det är lite högre i tak, säger han.

Björn Vikström är den enda svenskspråkiga kandidaten i ärkebiskopsvalets första omgång.

– Jag är glad över att jag fick så många röster från finskspråkiga väljare.

Han ser sig som utmanare i ärkebiskopsvalet, men en utmanare som har en realistisk chans att bli vald. Det beror på hur de tre övriga kandidaternas röster fördelas under den andra omgången

Tapio Luoma fick 259 röster i första omgången mot Vikströms 179 röster.

– Det är ett bra val hur det än går och det kommer att vara spännande att följa med röstningen. Blir jag vald är jag glad. Blir jag inte vald är jag också glad, då blir jag kvar i Borgå, säger han.

Björn Vikström har varit biskop i Borgå stift sedan 2009. Ända från början sade han att han kommer att inneha posten högst tio år.

– Det håller jag fast vid. Om jag inte blir vald till ärkebiskop så fortsätter jag här till hösten 2019 då jag söker nya utmaningar. Jag har då gett vad jag har att ge och tror att det är bra med nya krafter då.

Mer läsning