Turerna kring Haddom skola är en sorglig uppvisning av brist på mod och kompetens

Här kommer en uppräkning av beslut som visar hur svårt politikerna har att fatta beslut, och på kommunens inkompetens att korrekt sköta om sina fastigheter.

1930-talet: Haddom skolhus byggs, och är i full användning en bra bit in på 2000-talet. I Lovisa har skolor stängts, men Haddom skola finns ännu kvar.Januari 2016: Lovisa gör sin n:te skolnätsutrednin...