Tummen upp för centrumplanerna – men parkeringen och byggandet vid infarten oroar

INTRESSANT. Väldigt många stadsbor kom för att få veta mera om planerna för stadskärnan. Framme på bilden ses från höger Tuomas Harju, som satt sig in i torgets historia, stadsplaneringschef Dan Mollgren och Seppo Karppinen, som är expert på trafik. Bild: Kristoffer Åberg

Invånare i Näse uttryckte på måndagen sin stora oro över planerna på nya höghus precis där det nu finns småhus. Har Borgå nu för avsikt att förstöra en trivsam plats? Stadsplaneringschef Dan Mollgren säger att så absolut inte är fallet. Han ska skicka brev till dem saken berör.

Fina planer som helhet men plocka inte bort parkeringsplatser vid torget. En saluhall vid Fredsgatan är perfekt. Förstör inte småhusmiljön vid västra infarten med höghus. Blir torget för tomt? Åsikte...