Uppdatering: Tandpatienter har riskerat tuberkulossmitta

TANDKLINIK. En av de anställda vid Näse tandklinik lider av smittsam tuberkulos. Bild: Lina Enlund

En tuberkulossmittad person har arbetat vid tandkliniken i Näse. Alla kunder som kan ha utsatts för smitta kartläggs och kontaktas under den närmaste månaden. Det troligaste är att ingen har smittats, säger Susanna Varilo som är den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i Borgå.

Förra veckan väcktes misstanken. Det fanns tecken som tydde på att en anställd vid Näse tandklinik i Borgå kan lida av smittsam tuberkulos. På måndagen den här veckan kom bekräftelsen, personen har verkligen insjuknat i smittsam tuberkulos.

– Den smittades familj kontaktades först, säger överläkare Susanna Varilo vid Näse hälsovårdscentral. På tisdagen fick den smittades kolleger informationen och på onsdagsmorgonen gick beskedet ut till allmänheten.

– Alla som har varit i kontakt med den smittade kommer att kontaktas per telefon. Det handlar om en ganska stor skara människor och därför räknar vi med att det kommer att ta oss ungefär en månad att kontakta alla.

Varilo säger att hon inte upplever att det är någon brådska.

– Det finns ingen fara. Jag skulle vara överraskad om någon verkligen har fått smittan. Tuberkulos smittar inte lätt.

En del av de patienter som har kommit i kontakt med den smittade kommer att lugnröntgas.

– Vi kommer närmare att gå igenom kriterierna för vilka som ska specialgranskas med HUS infektionsläkare, säger Varilo.

40 timmar

Bland den smittades kolleger är det endast de som vistats tillräckligt länge i hens närhet som specialkontrolleras.

– Man ska ha vistats i minst 40 timmar i den sjukas näromgivning för att riskera smitta, säger Susanna Varilo. Risken är alltså störst för familjemedlemmarna.

– Den situation som uppstår när man vårdar patienternas tänder är ändå så intim att vi vill kontrollera alla patienter som vårdats av den tuberkulosdrabbade under de senaste tre månaderna, från den 6 maj och framåt.

Varilo vill inte närmare definiera vilken uppgift den tuberkulossjuka har på tandkliniken.

Det här leder ju till att alla som har vårdats vid Näse tandklinik kan oroa sig över en eventuell smitta.

– Symtomen är långvarig hosta, ofta i kombination med slem och upphostningar. Allmänna symptom är dålig aptit, viktminskning, trötthet, nattsvettningar eller feber.

– Den som har de här symtomen ska ringa oss, men den som inte har symtom kan lugnt vänta på om vi tar kontakt.

En av tio smittade insjuknar

I Finland konstateras årligen cirka 300 nya tuberkulosfall, och största delen drabbar vuxna. Under tio av fallen är barn och unga.

Det är bara en tredjedel av de friska vuxna som utsatts för tuberkulos som blivit smittade, och av dem är det bara en av tio som insjuknar i tuberkulos. Risken att insjukna efter smittan är störst hos små, ovaccinerade barn, gamla människor och de personer vars immunförsvar har försvagats på grund av sjukdomar eller läkemedelsbehandling.

Det finns effektiva läkemedel mot tuberkulos.

Mer läsning