Tryggare kan ingen vara, eller?

Ingen av de förändringar som vi står inför är omöjlig att lösa. Det finns alltid en väg.