Trygg vuxen viktig vid hemska nyheter

VAR LYHÖRD. Barn, speciellt små barn, men också äldre barn och ungdomar kan behöva extra stöd från trygga vuxna för att kunna processa måndagsmorgonens våldsdåd mot en liten flicka. – Skydda på dig själv och dina barn från alltför mycket detaljerade information, är socialpsykolog Tatjana Pajamäkis råd. Bild: Kristoffer Åberg

Våldet tränger sig på, chockar många Borgåfamiljer efter att en treåring knivhuggs till döds vid en av stadens mest omtyckta lekparker. Hur ska man hantera det som hänt?

– Rota er i de vardagliga sysslorna och finn tryggheten i att göra de saker som ni annars också brukar göra. Närhet och kramar är bra, det ger trygghetskänsla, säger Tatjana Pajamäki, socialpsykolog på Mannerheims Barnskyddsförbund MLL och ansvarig för förbundets hjälptelefoner.

Pajamäki förstår mycket väl att många upprörs av knivdådet i Borgå. I synnerhet de som själva har små barn löper risk att identifiera sig starkt med det som hänt, och till den som känner att våldsbrottet berör alltför mycket ger hon rådet att värja sig för alltför mycket information.

– Skydda dig själv och om du känner att du absolut måste följa nyhetsbevakningen kring fallet, låt bli att gå ner på detaljnivå. Faran finns att det påverkar dig för mycket och det är inte till nytta för någon.

Finn tryggheten i att göra de saker som ni annars också brukar göra.

Som allra viktigast ser Pajamäki att man som vuxen och förälder söker stöd och pratsällskap hos andra vuxna. Det hjälper att diskutera, också starka känslor, med andra vuxna – annars finns risken att den vuxnas ångest rinner över och även drabbar barn och unga i familjen.

Skydda de minsta

Tatjana Pajamäkis råd är att skydda speciellt yngre barn från nyheter som rör knivdådet, det vill säga i den utsträckning som det bara är möjligt.

– Information av den här typen stärker inte barnets utveckling, säger hon.

På Sagobackens daghem samlades personalen redan på måndagseftermiddagen till ett kort möte där man gjorde en handlingsplan för hur daghemmets vuxna ska agera ifall något av barnen hört om knivdådet.

– Det är viktigt att vara ärlig mot barn. Frågar ett barn av oss om det som hänt så säger vi "jo vi har också hört det" utan att gå in på några detaljer, och poängterar att "du är trygg här med oss", säger daghemsföreståndare Catharina Lindstedt.

Det är viktigt att vara ärlig mot barn.

Vuxet stöd

Lindstedt tillägger att personalen kom överens om att kontakta föräldrarna ifall ett barn ställer frågor om knivdådet. Hon påpekar att det är viktigt att barnet inte går för sig själv och funderar på så här svåra saker.

– Om barnet hört om det skedda i skolan eller via sina kompisar så är det viktigt att ta ett aktivt grepp och prata om det hemma, med en vuxen som utstrålar trygghet och lugn. – "vi har det bra, det är ingen fara, du behöver inte vara rädd", förklarar socialpsykolog Tatjana Pajamäki.

Enligt Pajamäki är det viktigt att man som vuxen frågar barnet vad det vet om det som skett och vilka känslor det väcker. Samtidigt är hon noga med att understryka att det inte finns några typiska reaktioner. Det kan till och med hända att barnet inte reagerar alls; ett sunt förhållningssätt det också om man får tro Pajamäki.

– Alla reaktioner är okej, det är viktigt att komma ihåg.

Betona trygghet

Att skydda äldre barn, lågstadielever eller högstadieungdomar, från information om den dödade treåringen kan vara svårt. De flesta har smarttelefoner och den vägen mediekontakt och ett ständigt pågående nyhetsflöde. Också i här hoppas hon vuxna är lyhörda och närvarande.

Alla reaktioner är okej, det är viktigt att komma ihåg.

– Fråga, lyssna och prata men på barnets eller den ungas villkor. Träng dig inte på utan finns till hands som stöd ifall hen vill prata och följs också med hur hen mår.

Tatjana Pajamäki understryker ännu vikten av att barnen och ungdomarna känner sig trygga. Låt barnet sova bredvid dig om det är oroligt och detsamma gäller tonåringen: hen kan också behöva känna en vuxens trygga närhet.

Ett kapitel för sig är barn och unga som upplevt traumatiska situationer eller kanske lever i en familj där våld förekommer. Knivdådet i Borgå kan lyfta känslor och rädslor upp till ytan – också hos vuxna – och Pajamäki hoppas att den som mår dåligt aktiv söker diskussionshjälp.

Unga som inte har någon i den närmaste kretsen att diskutera med kan till exempel ringa MLL:s föräldratelefon (på finska) där en vuxen, som själv är förälder svarar. Det går också att ringa Östra Nylands socialjour som erbjuder kris och akuthjälp.

FAKTA

Samtalshjälp

Östra Nylands socialjour.

Svarar på tfn 040–517 4194 och 040–861 1663.

Mannerheims barnskyddsförbund MLL.

Svarar vardagar kl. 14–20, på veckosluten kl. 17-20 på tfn 0800–922 77, samt via chatt på www.mll.fi/nuortennetti.