Trycket på bättre trafiklösningar växer i takt med att Sibboborna blir flera

FARLIGT. Korsningen av Oljevägen och Brobölevägen är mycket farlig. Sedan bilden togs har körbanorna breddats och hastigheten på Oljevägen sänkts. Nu finns det 400 000 euro för att ännu förbättra säkerheten i korsningen. Bild: KSF Media/Arkiv

En lättrafikled mellan Kalkstrand och Box, en ny hållplats för motorvägsbussarna och att få fart på tågtrafiken till Nickby. I takt med att invånarantalet i Sibbo stiger ökar också användningen på vägarna och trycket på bättre trafiklösningar.

Det finns ett stort behov av att reparera befintliga vägar i Sibbo, men också att bygga nya leder för den lättare trafiken.

Tekniska direktören Ilari Myllyvirta, kommunfullmäktiges ordförande Heikki Vestman och kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist besökte ledningen för Nylands NTM-central för ett par veckor sedan, och Kaj Lindqvist är relativt positiv efter besöket.

– Tjänstemännen på NTM-centralen var positiva till vad vi hade att säga och väl medvetna om problemen, främst att det inte finns tillräckligt med pengar för vägnätet, säger Kaj Lindqvist.

Landsvägen mellan Nickby och Söderkulla är en av vägarna i dåligt skick. Från NTM-centralen lovade man att granska vägavsnittet.

– Under påsken märkte jag att de redan reparerat några av de större hålen, så det blev åtminstone en omedelbar åtgärd efter besöket, konstaterar Lindqvist.

I och med att inflyttningen ökat antalet användare kommer också en trafikräkning att göras vid vägen.

Tjänstemännen på NTM-centralen var positiva till vad vi hade att säga och väl medvetna om problemen.

Lättrafikleder

På önskelistan finns flera lättrafikleder, bland annat längs just vägen mellan Nickby och Söderkulla. Kommunen utreder olika alternativ, och nu är också staten via NTM-centralen med i planeringen. Till NTM-centralens uppgifter hör bland annat underhållet av landsvägar, vägprojekt samt trafiksäkerheten.

En lättrafikled mellan Söderkulla och Box är redan färdigt planerad och byggs före 2022.

– Målet på sikt är en lättrafikled mellan Borgå och Helsingfors. För Sibbo kommun är det viktigaste just nu sträckan mellan Kalkstrand och Box, säger Kaj Lindqvist.

En lättrafikled mellan Jokivarsi och Nickby byggs just nu, och från Nickby kommer man både till Vanda och Kervo längs lättrafikleder.

Målet på sikt är en lättrafikled mellan Borgå och Helsingfors.

Korsningen mellan Brobölevägen och Oljevägen är en farlig korsning där många allvarliga olyckor redan skett.

– 400 000 euro har reserverats för att förbättra trafiksäkerheten i korsningen, säger en nöjd Lindqvist.

Redan tidigare har körbanorna breddats och hastigheten sänkts för trafiken som kör längs Oljevägen. Nu finns också kameror som stöder övervakning av hastigheten.

Ny hållplats

Kommunens representanter skulle också gärna se att motorvägsrampen vid Sibboviken byggdes om så att busshållplatsen blev mera lättillgänglig. Då kunde motorvägsbussarna snabbt släppa av och ta ombord passagerare som exempelvis pendlar till sina jobb i Helsingfors eller Borgå.

– I dag anser alla bussbolagen att det tar för lång tid att köra av motorvägen till hållplatsen, för att sedan köra upp igen, säger Lindqvist.

Kommunen skulle bygga en anslutningsparkering i samband med den nya hållplatsen.

Det finns ett alternativ till en hållplats vid motorvägen. Också vid avtaget till Kalkstrand kunde en sådan byggas, men där är problemet att staten inte äger mark på vilken hållplatsen kunde byggas.

– För användarna är det inte så stor skillnad om man kan stiga på bussen i Kalkstrand eller i Sibboviken, konstaterar Lindqvist.

För användarna är det inte så stor skillnad om man kan stiga på bussen i Kalkstrand eller i Sibboviken.

Tågtrafik realistiskt

Beslutsfattarna i Sibbo har fått kritik för att det finns så dåligt med parkeringsplatser speciellt i Nickby. Den saken ska nu åtgärdas.

– Hundra parkeringsplatser, varav en tredjedel reserveras för anslutningsparkering, byggs vid Keuda på Stora Byvägen. Vid Mårtensbykorsningen färdigställs tjugofem anslutningsparkeringsplatser också nu på hösten. I samband med den kommande tågstationen planeras fyra hundra p-platser, säger Kaj Lindqvist.

Att få i gång tågtrafiken ligger högt på prioriteringslistan och kommunen samarbetar med Kervo kring projektet.

– Nu har vi möjlighet att planera persontrafiken, även om det finns många faktorer att beakta. Tågtrafik till Nickby och Kervo är realistiskt eftersom banan redan finns där. Och en totalinvestering på 30 miljoner euro är inte mycket i jämförelse med andra tågprojekt, säger Lindqvist som tror att finansieringen kan ordnas inom en relativt snar framtid, säger Lindqvist.

Mer läsning