Trio tar över ansvaret för Inveon

Bild: Kristoffer Åberg

Den nuvarande rektorn och den nuvarande direktören vid yrkessamkommunen avgår båda med pension i vår.

Både rektor Solveig Mickels och direktör Johan Söderberg vid samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland går i pension i år, Mickels den sista juni och Söderberg den sista maj.

Inveon ska, enligt ännu inte godkända planer, anslutas till Prakticum under de närmaste åren och därför kommer rektors- och direktörsuppdragen att skötas med tillfälliga krafter under mellantiden.

Samkommunens styrelse har godkänt att utbildningschef Gunilla Träskelins arbetsuppgifter utökas så att hon fungerar som rektor från början av juli. Personalsekreterare Helen Grönqvist-Lönnroos och utvecklingschef Frank Backman delar på direktörsuppgifterna från början av juni.

Styrelsens beslut, som nu har vunnit laga kraft, gäller fram till utgången av 2017.

Nu visar i alla fall den nyligen offentliggjorda utredningen över yrkesutbildningens framtid i Östnyland att de nya aktiebolagen kan ta över yrkesutbildningen i Östnyland tidigast från augusti 2018, eller kanske först från början av 2019.

Mer läsning