Tretton vill ta över efter Börje Boström

LOKALANSVAR. Tretton personer vill efterträda Börje Boström på posten som lokalitetsdirektör i Borgå. Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

Ansökningstiden för tjänsten som lokalitetsdirektör i Borgå gick ut i går klockan 15. Tretton ansökningar lämnades in före utsatt tid.

Borgås långvarige lokalitetsdirektör Börje Boström går i pension höst och processen med att rekrytera en efterträdare har nu tagit ett ryck framåt. Tretton personer vill ta över efter Boström och nästa vecka blir det klart hur rekryteringsprocessen framskrider och enligt vilken tidtabell.

Lokalitetsdirektören ansvarar för en fastighetsegendom på cirka 380 miljoner euro och har också ansvaret för att utveckla den.

De som söker tjänsten som lokalitetsdirektör är ingenjör Ulf Dahlman från Vanda, teknologie licentiat Juha Heinonen från Helsingfors, ekonomie magister Kimmo Hietala från Vanda, tekniker Jani Kilpiä från Borgå, diplomingenjör Timo Kraufvelin från Askola, ingenjör YH Tony Lökfors från Borgå, diplomingenjör Stefan Nymander från Helsingfors, AFM Eero Soinio från Lojo, ingenjör YH Dan Tallberg från Sibbo, byggnadsarkitekt Roger Tillman från Lovisa och ingenjör högre YH Jarkko Vento från Sibbo.

Två sökande vill inte att deras namn publiceras.

Lokalitetsledningen förvaltar stadskoncernens byggnads- och bostadsegendom samt ansvarar för bostadsärenden i Borgå.