Tretton vill bli direktör i Borgå

Ansökningstiden till vikariatet för tjänsten som social- och hälsovårdsdirektör i Borgå gick ut den 22 juni. Tretton sökte tjänsten.

Tjänsten söktes av juris kandidat Johanna Andersson från Borgå, specialist i allmänmedicin Tuula Heinänen från Borgå, magister i hälsovetenskaper Maria Janhonen från Lovisa, politices magister Lotten Koskinen från Mariehamn, specialist i allmänmedicin Kati-Johanna Liukko från Sibbo, politices magister Mervi Makkonen från Borgå, magister i samhällsvetenskaper Soili Partanen från Borgå, filosofie magister Matti Ponkala från Borgå, magister i hälsovetenskaper Carita Schröder från Lovisa, pedagogie magister Eva Storgårds från Esbo, politices magister Ann-Sofie Thomas från Esbo och sjukskötare (högre YH) Sanna Törnroos från Borgå.

En sökande önskar att namnet inte publiceras.

Det är stadsdirektören som beslutar om val av direktör.

Rättelse 27.6 kl 20.43: Lotten Koskinen är pol. mag., inte pol. kand.