Trettiofem förlorar jobbet när BB Kuljetus går i konkurs

SER FRAMÅT. Efter konkurens fortsätter Patrik Björkman att jobba inom transportbranschen. Bild: Max Nyberg

Trettiofem anställda förlorar jobbet när transportföretaget BB Kuljetus går i konkurs. Orsaken är 180 000 euro i obetalda skatter.

Transportföretaget BB Kuljetus försattes i konkurs den 17 oktober. Den sista arbetsdagen för de anställda, främst chaufförer, är den sista oktober, då verksamheten upphör. De anställda får sina löner normalt fram till uppsägningstidens slut.

Efter att grundaren Bo Björkman avled i våras är det hans tre söner som äger BB Kuljetus, och vd är Patrik Björkman, Årets företagare 2015. Han är i dag närmast lättad.

– Vår far var den som hade all information och kunskap om företagets ekonomi. Vi bröder har försökt göra vårt bästa hela sommaren, men nu gick det inte längre. Skulderna hänför sig främst till obetalda skatter, 180 000 euro. Det här är givetvis tråkigt, men samtidigt är det en lättnad at veta att verksamheten kan fortsätta i våra andra företag.

BB Kuljetus grundades 2014 när familjeföretaget Bo Björkman ombildades till ett aktiebolag. Sextio procent av aktierna i BB Kuljetus ägs av Patrik Björkman som också är företagets vd. Övriga delägare är Patriks bröder Sebastian och Marcus och brödraskarans far Bo var delägare fram till sin död i våras. BB Kuljetus har över 20 fordon, men det ursprungliga företaget existerar ännu och en del av fordonen ägs av det bolaget.

– I det här skedet vet vi inte hur många av de uppsagda som vi kan ta över till det här bolaget.

Under en period hade BB Kuljetus en terminal i Kotka. BB Kuljetus hyrde in sig i terminalen och skaffade nya bilar för verksamheten i Kotka, men man märkte snart att det inte är lätt att expandera inom en hårt konkurrerad bransch och utvidgningen satte hela företaget i gungning. Resultatet blev företagssanering, som är genomförd nu.

– Saneringen har pågått helt normalt och har inget med den nu aktuella konkursen att göra, säger Patrik Björkman.

Yle Östnyland var först med nyheten.

Mer läsning