Tredje sektorn viktig

Kommunerna och FPA kan inte ordna rehabilitering så smidigt som den tredje sektorn.

Jag hade möjlighet att vara med på en sparesa till Hapsal i Estland, arrangerad av föreningen Svenska hörselskadade i Borgånejden, 45 pensionärer deltog vars medelålder enligt mitt antagande är ungefär 80 år. Socialminister Juha Rehula (C) talar om att den tredje sektorns verksamhet är mycket viktig inom äldrevården vilket vi alla kunde konstatera. Under veckan genomgick vi 15 olika vårdbehandlingar vilka var bra för oss alla.

Regeringen försöker framlägga den nya social- och hälsovårdsreformen och om det blir verklighet av förslaget bör tredje sektorns verksamhetsmöjligheter tryggas med ekonomiskt stöd från staten. Kommunerna och FPA kan inte ordna rehabilitering så smidigt som den tredje sektorn – utan byråkrati och den goda gemenskapen i föreningen ger ytterligare ett bra resultat.

Denna rehabiliteringsresa till Hapsal är ett bevis på vad tredje sektorn frivilligt kan göra för pensionärer om föreningarnas styrelser och ordförande är aktiva. Hörselskadeföreningen har Ella Björkman som ordförande och styrelsen utför ett bra arbete i Borgå och Östnyland för samhället som ekonomiskt borde understöda föreningarna och skapa förutsättningar för att de ska kunna fortsätta sin verksamhet som är mycket viktig för den åldrande befolkningen. Detta medför samtidigt besparingar på lång sikt för social- och hälsovården inom kommunerna.

Bengt Dahlqvist Borgå