Tre sökte tjänsten som kommundirektör i Sibbo

GRANNAS SAMTYCKER. Bild: Kristoffer Åberg

Mikael Grannas har gett sitt samtyckte till att återväljas till kommundirektör.

Sibbo kommun meddelar att sammanlagt tre personer har sökt tjänsten som kommundirektör i Sibbo eller gett sitt samtycke.

De är Kati Pajunen, professor från Vanda, Mikael Grannas, kommundirektör i Sibbo som har gett sitt samtycke och en tredje sökande som önskar att hens namn inte publiceras.

Kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist och kommunfullmäktiges ordförande Heikki Vestman kommer att träffas på tisdagsmorgonen för att gå igenom ansökningarna, inför den politiska behandlingen av ärendet.

När Mikael Grannas kom till Sibbo kommun som kommundirektör sommaren 2011 tillträdde han tjänsten med ett tidsbundet avtal på sju år. Det tjänsteförhållandet löper ut 31.5.2018.

I direktörsavtalet kom man överens om att rekryteringsprocessen för följande period ska påbörjas så att kommunfullmäktige kan välja kommundirektör senast den sista november 2017. Tjänsten besätts nu tillsvidare.

Enligt Sibbos förvaltningsstadga är behörighetskraven för kommundirektören högre högskoleexamen, kännedom om offentlig förvaltning samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken.

Kommunstyrelsen har utsett en rekryteringsgrupp som består av Vestman, Lindqvist och personalchefen Merja Soosalu.

De sökande intervjuas den här veckan. Valet av kommundirektör ska behandlas på fullmäktiges möte 12.12.2017.

Mer läsning