Tre servicehem i rad på Svalåkern

NYTT BYGGE. Grunden är grävd för det första nya serviceboendet invid Svalåkerns servicehem. Bild: Kristoffer Åberg

Alldeles intill Borgås eget nya serviceboende på Svalåkern kommer både Attendo och Vetrea Terveys att verka i varsitt hus med serviceboende för personer med utvecklingsstörning eller annan funktionsnedsättning.

Stadens servicehem Svalåkern vid Tolkisvägen, i närheten av Pääskytien koulu, blir inflyttningsklart i januari och då kommer de boende i nuvarande Syren i Johannisberg att flyttas hit. Svalåkern har 60 vårdplatser för äldre.

Alldeles intill Svalåkern läggs just nu grunden för ett mindre privat vårdhem med bland annat effektiverat serviceboende för personer med utvecklingsstörning eller annan funktionsnedsättning.

Byggaren Siklatilat Oy fick i juni bygglov för ett servicehus med 25 vårdplatser. Vårdjätten Attendo kommer att sköta om verksamheten i hemmet som byggs på stadens arrendetomt, med adress Ladusvalvägen 8.

Servicehemmet kommer att erbjuda ett femton platser stor enhet för dem som behöver vård dygnet runt och ett grupphemsliknande boende för personer med svårare utvecklingsstörning. Dessutom ska här finnas tio servicebostäder för mer självständigt boende.

Två hus på samma tomt

För Attendos enhet har man reserverat ungefär hälften av stadens tomt, byggrätten är knappt 2 000 kvadratmeter. Vårdhemmet kommer att uppföras i två våningar, med osymmetriskt sadeltak och kommer att förses med ett skyddsrum för 33 personer.

På den andra delen av tomten, Ladusvalvägen 6, byggs ett annat privat vårdhem. Tomten har arrenderats till Suomen Hoivatilat enligt ett tjänstemannabeslut. Det är bolaget Vetrea Terveys Oy som kommer att ha hand om verksamheten som kommer att bli en serviceboendeenhet för personer med funktionsnedsättning.

Båda vårdhemmen grundar sig på stadens konkurrensutsättning av boendetjänster för personer med funktionsnedsättning.

Mer läsning