Tre går vidare till intervju

Stadsstyrelsen i Borgå har valt ut vilka tre av de sökande till den lediga social- och hälsovårdsdirektörstjänsten som nu går till intervju.

De tre är ekonomie magister Max Lönnqvist, diplomingenjör, medicine licentiat Timo Vähämurto och magister i hälsovetenskaper Ann-Sofie Silvennoinen, som nu sköter jobbet som vikarie.

Tjänsten söktes av åtta personer.

Pia Nurme som tidigare skött tjänsten har sagt upp sig från 1.1.2018. Inom staden strävar man nu efter att kunna tillsätta tjänsten stadigvarande från början av maj,

Social- och hälsovårdsdirektörens totala lön är 8120 euro i månaden inklusive telefonförmån. ÖN