Tre företag vill renovera Kvarnbacken

RENOVERAS. För en smidigare renovering beställs tre gånger så många baracker som man ursprungligen tänkte. Arkivbild. Bild: Kristoffer Åberg

I sommar bygger man barackerna. Sedan startar renoveringen som pågår hela nästa år.

Tre anbud har lämnats in på renovering av Kvarnbackens skola. Stadsstyrelsen väljer entreprenör den 18 juni. I den första konkurrensutsättningen i våras visade inget företag intresse för renoveringen.

Staden har reserverat cirka 2 miljoner euro för renoveringen av Kvarnbackens skola, och enligt det förmånligaste anbudet är kostnaderna cirka 3 miljoner euro. När renoveringspengarna reserverades i höstas var renoveringens omfattning ännu oklar. Under hösten och vintern gjordes öppningar av konstruktioner andra undersökningar där det kom fram att också fasaden behöver renoveras ända till underkanten av mellersta våningens fönster.

– Som en följd av detta behöver också fönsterbräden på mellersta våningens insida renoveras. Dessutom tätas fönsterfogarna på översta våningen, berättar lokalitetsdirektör Börje Boström från Borgå stad.

Företaget som gett det förmånligaste anbudet har utfört inomhusluftsrenoveringar vid sjukhus och skolor i huvudstadsregionen.

– Företagets erfarenhet kombinerat med en omfattande konditionsundersökning och detaljerade renoveringsplaner ger goda utgångspunkter för renoveringen i Kvarnbackens skola, säger Börje Boström.

Man har beslutat att beställa tre gånger mera tillfälliga lokaler än vad som hade behövts enligt den ursprungliga renoveringsplanen med renovering i etapper. Det innebär att en hel byggnadsdel kan renoveras på en gång.

Renoveringsentreprenaden inleds med grundarbeten för de tillfälliga lokalerna under sommaren. När de tillfälliga lokalerna har monterats och skolans utrymmen har tömts, börjar man det egentliga renoveringsarbetet från skolans A-del. Det är möjligt att skolarbetet inleds i augusti antingen helt eller delvis i byggnadens A-del beroende på när alla tillfälliga lokaler kan börja användas.