Träsk i Haiko Edelfelts symbolistiska skådeplats

TRASKO DI ALBERTO. Konstverket Juli gjorde det blugsamma trösket känt efter att Edelfelt förlagt ett av sina verk där. Bild: Viivi Ikonen

I en artikelserie presenterar tidningen Östnyland fyra av konstnären Albert Edelfelts verk. Som vår guide fungerar Marina Catani, chef för Borgå museum och Edelfelt-kännare. Så här berättar hon om verket "Juli":

Om Edelfelt var något av en föregångare när han 1880 ställde ut Ett barns likfärd i Paris var det snarare i de stora symbolisternas banade terräng han gick när han målade Juli 1898.En kvinna i en rodd...