TransFolk inför passkontroller i Lovisa

UT TILL FOLKET. Kuratorerna Beniamino Borghi och Heidi Lunabba, Jouni Jäppinen från Lovisa gästateljé och producenten för Transfolk, Antti-Veikko Salo, vill föra ut konsten till folket.Bild: Peik Henrichson

Konstfestivalen Kucku TransFolk producerar minst tio gränsöverskridande evenemang åren 2018-2019 på olika platser i Lovisa, och en lekfull inramning med officiella pass och en serie checkpoints, kontrollstationer.