Trångt i Vårberga skola – ändrade gränser för elevupptagning ett alternativ till lösning

De nya skolorna i Kantelehuset är för trånga, nu funderar man på lösningar. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Vårberga skola och Kevätkummun koulu i Kantelehuset har det trångt och värre blir det de kommande åren.

I Vårberga skola kommer elevantalet vara över 150 inom några år, och det innebär att skolan blir alltför trång för att fungera funktionellt.

Nu vill staden se över vilka alternativ det finns för Vårberga skola.

Den svenska utbildningssektionen träffas på tisdag och kommer då att diskutera möjligheten att ändra på gränserna för elevupptagningsområdena.

Läs mer: Det är trångt i Kantelehuset men Vårberga skola kan inte flytta ut.

De olika alternativen är Kråkö, Vessö och Bjurböle området i fortsättningen ska höra till Grännäs skola, att antalet elever i Kvarnbackens skola kan öka och därmed minska på Vårberga skolas elevupptagningsområde i centrum eller att Vårberga skola även i fortsättningen är en skola i Kantelehuset för årskurserna 1-6 skola med förskola.

Läsåret 2021-2022 kommer årskurs 1 i Vårberga skola vara stor och det måste beaktas när man planerar skolans resursbehov, påpekar utbildningsdirektör Rikard Lindström i beredningen av ärendet.

Mer läsning