Trångt i Storskogen kräver p-vakt i helgen och till påsk

NORMALT VECKOSLUT. Fulla parkeringsplatser på bägge sidor av Knutersvägen är en vanlig syn. När trycket på nationalparken ökar tar bilister till vägkanten. Bild: May Wikström

Ute är det nya inne. Inte ens i Sibboskogarna räcker säkerhetsavstånden till. Fortstyrelsen stänger grillplatser och skärper parkeringsövervakningen.

Sibbo storskogs nationalpark är det nya innestället för alla som sitter inomhus under veckodagarna. När helgen kommer drar allt fler människor till skogs – och vandringslederna i Sibboskogarna ligger...