Träkvarteret väster om ån går vidare, trots dåliga tider

Just nu utreds finansieringslösningarna för det nya träkvarteret på västra åstranden i Borgå. Förverkligandet går långsammare än väntat, på grund av den ekonomiska osäkerheten som coronapandemin fört med sig.

För ett drygt år sedan presenterades planerna för det kvarter som ligger söder om Konstfabrikens område efter ett anbudsförfarande med fyra aktörer.TILA Group Oy valdes till Borgå stads samarbetspartn...