Trafikskyddet: Bilister tenderar att "glömma" trafikreglerna vid omkörning

Enligt Trafikskyddet sparar omkörningar sällan tid för föraren, men kan orsaka farliga situationer och göra trafikströmmen mindre smidig. Bild: Ari Sundberg/SPT

Trafikskyddet påminner om att det ska finnas ett tillräckligt säkerhetsavstånd till den man kör om före, under och efter omkörningen.

Ansvaret för en säker omkörning ligger alltid på den som kör om och det finns inga specialtillstånd för att bryta mot reglerna eller fortkörning vid omkörning, påminner Trafikskyddet.

En enkät som Trafikskyddet gjort visar att många finländare tenderar att "glömma" trafikreglerna vid omkörning.

En fjärdedel av de som svarade på enkäten sade att de kört om ett långsammare fordon och varit medvetna om att de inte hinner köra om förrän spärrlinjen börjar. Var sjunde finländare tror att man kan köra om en mopedbil eller traktor även på sträckor där omkörning är förbjudet.

"Oberoende av vem man kör om ska man endast göra det när man kan göra det på ett säkert sätt. Det ska finnas ett tillräckligt säkerhetsavstånd till den man kör om, såväl före, under och efter omkörningen", säger Trafikskyddets kommunikationschef Mari Voutilainen i ett pressmeddelande.

"Om en förare upprepade gånger råkar i en situation, där hen upplever att hen bara måste köra om finns det skäl att granska den egna körhastigheten."

Omkörningar sparar sällan tid för föraren, men kan orsaka farliga situationer och göra trafikströmmen mindre smidig.

Några förare erkänner att de avsiktligt har försvårat en omkörning genom att öka den egna hastigheten. Voutilainen påminner om att också den som blir omkörd är skyldig att för sin egen del se till att omkörningen kan göras på ett säkert sätt. Man ska inte genom sitt eget agerande äventyra trafiksäkerheten.

Trafikskyddet påminner också om att ett tillräckligt säkerhetsavstånd i sidled bör hållas när man kör om en cyklist.

Mer läsning